Skip to main content

Verdiepingscursus Omgevingswet

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-01-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

10

februari

Tijdstip

Start: 09:00
tot 16:30 uur.

Locatie

Bar Beton, Utrecht

Organisator

NVRR

Verdiepingscursus Omgevingswet

Waar gaat het over

“De wet wordt (weer) uitgesteld” versus “De wet gaat gewoon door op 1 juli 2022”. Ook veel gehoord: “Er verandert niet zoveel dus wij wachten wel even af” tot “Het wordt een nog grotere operatie dan de Drie decentralisaties in 2015”. Kortom heel verschillende beelden over dezelfde wet die in 2016 al door de Tweede Kamer is aangenomen.

Eén ding is zeker: er zal op bestuurlijk niveau veel veranderen voor gemeenten, provincies en waterschappen. En dat heeft uiteraard de nodige consequenties voor het werk van de rekenkamer(commissie)s. De Verdiepingscursus Omgevinsgwet zorgt er voor dat u op hoofdlijnen kunt meepraten over de Omgevingswet. U bent in staat om mogelijke onderzoeksthema’s te herkennen en u kunt de eerste onderzoeksvragen formuleren. En niet onbelangrijk: u kunt zelf onderzoeken uitvoeren en u kunt externe bureaus adequaat begeleiden.

Suggesties voor rekenkameronderzoeken

Elke gemeente, elke provincie en elk waterschap is uniek. Dat geldt ook voor de implementatie van de Omgevingswet in die organisaties en de wijze waarop met de Omgevingswet gewerkt gaat worden. Toch is het mogelijk een aantal suggesties voor rekenkameronderzoek te doen. Tijdens de Verdiepingscursus wordt een groot aantal suggesties besproken.

Cursusmateriaal

Voor de cursus is een syllabus samengesteld met de hoofdlijnen van de te bespreken thema’s. In de syllabus is per thema een literatuurlijst opgenomen. De syllabus wordt één week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst toegezonden. De presentaties van beide dagen worden na afloop aan de verdiepingscursus ter beschikking gesteld.

Opzet

Aan de hand van een 16-tal thema’s wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de Omgevinsgwet

De twee bijeenkomsten vinden plaats op:
10 februari en 10 maart 2022 en verlopen volgens een vast stramien:

  • 09.00 – 12.30 uur Ochtendgedeelte met halverwege een pauze
  • 12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
  • 13.30 – 16.30 uur Middaggedeelte met halverwege een pauze
  • 16.30 uur Afsluiting

De twee bijeenkomsten vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen en adviezen in verband met COVID-19.
De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Nico op de Laak (Rekenkamercommissie Bernheze en Rekenkamercommissie Roermond).

Aanmelden is niet meer mogelijk.