Skip to main content

Auteur: 50063

Onderzoek Maaibeleid

Als doel van het maaibeleid wordt genoemd het bevorderen van biodiversiteit. Het bevorderen van ecologische waterkwaliteit is geen doel van het maaibeleid terwijl het wel invloed heeft op deze kerntaak van het waterschap.

Middels dit rapport worden conclusies en aanbevelingen gedaan die worden verdeeld in: laaghangend fruit – korte termijn en middellange termijn.