Skip to main content

Auteur: Algemene Rekenkamer

Aanpak problematische schulden

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden.

In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische schulden, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. We hebben tijdens ons onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en rapporten over gemeentelijke schuldhulpverlening van collega’s van de rekenkamercommissie Achtkarspelen, de rekenkamer Den Haag en de rekenkamercommissie Tietjerksteradeel.

Trendrapport open data 2015

Het kabinet kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden dan op dit moment het geval is. Dat blijkt uit internationale voorbeelden waarbij meer informatie als open data gepubliceerd wordt, zoals de zorg (data over verleende zorg) en voedselveiligheid (uitkomsten van inspectiebezoeken bij horecagelegenheden). Dit staat in ons Trendrapport open data 2015.

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of het Rijk er goed op toeziet dat de investeringen die netbeheerder TenneT doet in ons hoogspanningsnet doelmatig zijn. ‘Doelmatig’ wil zeggen: noodzakelijk voor de kwaliteit en capaciteit van de stroomvoorziening en niet te duur. TenneT is 100% staatseigendom en de enige partij die elektriciteit mag transporteren over het hoogspanningsnet. Het bedrijf heeft dus een monopoliepositie.