• Home
 • NVRR secretariaat

Auteur: NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Introductiecursus rekenkamerwerk

In maart gaat de cursus van start. De cursus zal centraal plaatsvinden in het land. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens drie bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst worden 2 aparte module behandeld.

 • Dagdeel 1: Bestaansrecht, vormen en taken van de rekenkamer
 • Dagdeel 2: Wat is rekenkameronderzoek?
 • Dagdeel 3 & 4: Opzet, aanpak en methoden van rekenkameronderzoek
 • Dagdeel 5: Analyse, rapportage en presentatie van rekenkameronderzoek
 • Dagdeel 6: Doorwerking en meerwaarde van rekenkameronderzoek

Data

 • 10 maart 16.00 uur: Online startbijeenkomst met deelnemers en docenten
 • 17 maart, hele dag. Locatie centraal in het land, volgt
 • 21 april, hele dag. Locatie centraal in het land, volgt
 • 26 mei, hele dag. Locatie centraal in het land, volgt

Toegangsprijs

 • € 250 (leden)
 • € 300 (niet-leden)

Cursus Rekenkameronderzoek

Dit najaar organiseert de ESSB Academy (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) de 18de editie van de cursus Rekenkameronderzoek. Ook dit jaar zal er weer een bijdrage zijn van de NVRR. En zoals ook in de voorgaande edities krijgen de leden van de NVRR 10% korting.

De cursus vindt plaats op 3, 4, 5 oktober en 1 en 2 november 2023 in Rotterdam. De link naar de cursuspagina is: www.eur.nl/essb/cursus/rekenkameronderzoek

Interessant wintercongres kring Noord

In een goed gevulde raadszaal in Vries, gemeente Tynaarlo, had de kring Noord 13 januari haar wintercongres. Jeroen Kerseboom (voormalig directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer, Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer) nam ons mee in zijn werk voor rekenkamers in het verleden en zijn huidige werkomgeving in de Tweede Kamer en die dingen die decentrale rekenkamers hiervan kunnen leren. Bijvoorbeeld over het kennen van de context waarbinnen je werkt, het grote belang van timing, vorm en vooraf nadenken over het doel dat je zou willen bereiken. Hij bracht een mooi inkijkje in de werking van de Tweede Kamer en de veranderende politieke context.

In twee deelsessies ging het over de breedte van de taak en rol van de rekenkamer en over de ondersteuning van de volksvertegenwoordigers en hoe je hier als rekenkamer aan bij kunt dragen. Hierbij kwam bijvoorbeeld aan de orde wat voor vorm van rekenkamerproducten prettig is voor volksvertegenwoordigers (rapporten, filmpjes, brieven enzovoort). Eén sessie werd ingeleid door Michiel Herweijer, emeritus professor in de bestuurskunde en de ander door de Noordelijke Rekenkamer. De aanwezigen vertelden ook over de waarde van de raadsleden als klankbord en hoe ze dit in het kader van de wet versterking willen organiseren.

Animatie over het rekenkamerwerk gereed 

Om het belangrijke werk dat rekenkamers doen bekender te maken, heeft de NVRR een korte animatie over rekenkamers en hun rol laten maken door Public Cinema. Daarbij is voor elke decentrale overheid een eigen variant. De animatie laat kort en bondig zien wat een rekenkamer is en doet, hoe ze de volksvertegenwoordiger ondersteunt en bijdraagt aan het decentrale openbare bestuur. We hopen dat de animatie bijdraagt aan het gesprek met de raad en het verduidelijken van de rol en positie van de rekenkamer (commissie). Eventueel kun je de animatie embedden op je eigen website.

Veel gestelde vragen Wet Open Overheid 

Vanuit rekenkamers horen we als NVRR veel vragen over de impact van de WOO op het werk van de rekenkamer. Daarom wordt er de komende weken in samenwerking met de VNG gewerkt aan een lijst veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Open Overheid. We horen in dit kader graag welke vragen er lokaal spelen rond de Wet Open Overheid die we mee kunnen nemen in deze veelgestelde vragen. Vragen die eerder gesteld zijn in de webinars over de WOO en vragen die via het secretariaat gesteld zijn zullen we in ieder geval beantwoorden in de veelgestelde vragen.

Offerteverzoek opstellen metadossier externe inhuur

Wat gaan we doen?

De NVRR zoekt een ervaren onderzoeker om een zogeheten metadossier op te stellen. In een metadossier wordt voor één onderwerp de belangrijkste onderzoeks-informatie uit rekenkamer-rapporten samengebracht, zoals onderzoeksvragen, normenkaders, aanpak, conclusies en aanbevelingen. Het onderwerp is externe inhuur. Van de opdrachtnemer wordt gevraagd zoveel mogelijk rekenkamerrapporten over dit onderwerp te verzamelen, waaronder in elk geval alle rapporten over het onderwerp in de bibliotheek van de NVRR. Daarbij is creativiteit bij het verzamelen gewenst: mogelijk dat een rekenkamer (-commissie) een iets andere term gebruikt voor dit onderwerp. De opdrachtnemer analyseert de verzamelde rapporten op de belangrijkste overeenkomsten en (lokale) verschillen ten aanzien van de belangrijkste onderzoeks-informatie. De NVRR heeft voor metadossiers reeds een format ontwikkelt (in Excel) dat gebruikt dient te worden voor het dossier over externe inhuur om zo voor eenheid te zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van de metadossiers.

 • Wie zoeken we: Om deze opdracht uit te kunnen voeren verwachten we dat de opdrachtnemer aantoonbare ervaring heeft met evaluatie-onderzoek, waarbij ervaring met rekenkamer-onderzoek een pré is.
 • Wanneer: Planning van het project is start per 1 maart 2023, oplevering meta-dossier juni 2023.

Voorstellen met een schets van de aanpak, planning, CV van degene die het project daadwerkelijk uitvoert en een kostenraming kunnen uiterlijk 10 februari worden ingediend bij de NVRR.
Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 10 februari ook op dat mailadres in te dienen.

Offerteverzoek Meta-analyse schuldhulpverlening 

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn met dezelfde onderwerpen, omdat immers heel vaak dezelfde vraagstukken op decentraal niveau spelen. We zien ook dat overheden steeds meer van elkaar (willen) leren. Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie op decentraal niveau, die met de metadossiers systematisch wordt gebundeld en ontsloten. De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers zelf, maar ook voor andere partijen die in het betreffende onderwerp geïnteresseerd zijn.

De kennis van rekenkamers in de metadossiers kan een helikopterview bieden op een beleidsterrein. Welk inzicht in het beleidsveld leveren al die rekenkameronderzoeken op? Zo verwachten we van een analyse op de metadossiers bijvoorbeeld te weten te komen welke vraagstukken door rekenkamers worden geadresseerd die wellicht niet op decentraal niveau kunnen worden opgelost.

Hierbij verzoeken we onderzoekers en onderzoeksbureaus om een offerte in te dienen voor een zogenoemde analyse van het metadossier schuldhulpverlening. Het metadossier bevat de aanpak, onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen van 38 rekenkamerrapporten tot en met 2022.
We verwachten van de onderzoeker dat deze aantoonbare kennis heeft van het beleidsveld schuldhulpverlening. Kennis van rekenkameronderzoeken is een pré. Opbrengst van het onderzoek is een rapport met een diepgaande analyse van de rekenkamerrapporten in het metadossier en aanvullend recent verschenen rekenkamerrapporten over schuldhulpverlening. De looptijd van het onderzoek is van 3 maanden. Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 10 februari ook op dat mailadres in te dienen.

Nieuws uit de transitieteams 

De afgelopen weken zijn de transitieteams druk bezig geweest met de vragenlijst die onder rekenkamers verspreid is (die vanuit 56 rekenkamers ingevuld is) en het ondersteunen van rekenkamers met vragen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de modelverordening, die volgende week naar de mee-lezers zal gaan. Daarnaast wordt er de komende tijd gewerkt aan een routeplan voor de implementatie van de nieuwe wet én is er een nieuwe landingspagina op de website waar alle informatie over de nieuwe wet gedeeld zal worden.

Vacatures voorzitter en penningmeester

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn die namens de leden de spreekbuis is van alle rekenkamers.

De NVRR streeft ernaar:

 • Te stimuleren dat rekenkamers nog verder in positie komen en blijven om hun rol en taak doelmatig en doeltreffend uit te oefenen ter ondersteuning van het decentraal democratisch bestuur;
 • Het platform te zijn waarop (leden van) rekenkamers kennis en ervaring delen en elkaar ontmoeten;
 • Een bijdrage te leveren aan
  • de kwaliteit van het rekenkamerwerk
  • de positieve effecten van het rekenkamerwerk
  • het publieke debat over het rekenkamerwerk;
 • De NVRR als vereniging te professionaliseren en toekomstbestendig te maken

Dit doet de NVRR onder andere door actief informatie aan te bieden en het overzichtelijk ontsluiten van rekenkamerrapporten en andere kennis, het maken van handreikingen, het bieden van een platform voor discussies en dilemma’s en het ondersteunen bij het verder professionaliseren van rekenkamers en rekenkamercommissies. Hierbij hoort ook het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres, kringbijeenkomsten en het aanbieden van cursussen en webinars.
In de komende periode gaat de NVRR met deze initiatieven door en blijven we ons waar nodig inzetten voor de verdere professionalisering van het rekenkamerwerk en versterking van de positionering van de rekenkamers en de vereniging. En er komt nog een belangrijk element bij. Veel rekenkamers zullen de effecten van de Wet versterking decentrale rekenkamers merken en ondersteuning nodig hebben bij de transitie die dat vergt.
De NVRR wordt geleid door een collegiaal vrijwilligersbestuur en ondersteund door een professioneel verenigingsbureau en een directeur. In het bestuur zijn in 2023 twee vacatures, vandaar dat de vereniging op zoek is naar een voorzitter en een bestuurslid.

Voorzitter (m/v)

Als voorzitter van de NVRR:

 • zet je samen met de bestuursleden de beleidslijnen uit houd je toezicht op de ontwikkeling van beleid en strategie;
 • ben je woordvoeder namens de vereniging en in contact met partijen die de NVRR omringen;
 • heb je visie op en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kun je goed samenwerken, verbinden en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, directeur, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • leid je de bestuursvergaderingen en sta je voor resultaatgericht besturen;
 • stuur je, samen met de overige bestuursleden, het secretariaat en de directeur aan;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze uit te kunnen dragen en in de praktijk tot uitvoering te kunnen (laten) brengen;
 • ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemeen beleid;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met gezag, tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat

 • heeft enige jaren bestuurservaring (bij voorkeur ook als voorzitter);
 • heeft een relevant netwerk binnen de wereld van de rekenkamers en rekenkamercommissies;
 • heeft een relevant netwerk binnen de landelijke politiek;
 • heeft een relevant netwerk binnen collega-verenigingen zoals VNG, Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden;
 • is een bindende persoonlijkheid die oog heeft voor de belangen van kleine en grote rekenkamers

Algemeen bestuurslid NVRR, beoogd penningmeester (M/V)

Als bestuurslid van de NVRR:

 • heb je visie en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kan je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat zijn om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • sta je voor resultaatgericht besturen;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze kunnen uitdragen en in de praktijk tot uitvoering kunnen (laten) brengen;
 • ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemeen beleid;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat

 • heeft affiniteit met financiën en is bereid penningmeester te worden;
 • heeft enige jaren bestuurservaring;
 • is al enige jaren nauw betrokken bij de NVRR;
 • kennis van decentraal bestuur is een pré;
 • heeft een relevant netwerk bij de landelijke politiek en collega-verenigingen zoals VNG, Unie van Waterschappen, VvG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden;

Nadere informatie

 • Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden;
 • Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfskosten;
 • De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld (één bestuurstermijn, maximaal 2 keer verlengen is mogelijk);
 • Geschatte tijdsinvestering: vier (met pieken van acht) uur per week;
 • Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, functies, taken of projecten worden gezamenlijk verdeeld;
 • Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen (zes per jaar) bijwonen evenals twee keer een algemene ledenvergadering en op verzoek aan de voorbereiding meewerken.

Procedure voor de vacature van voorzitter en bestuurslid
Personen die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfuncties worden verzocht zich te kandideren.
Kandidaatstellingen dienen uiterlijk 9 februari schriftelijk bij de selectiecommissie te zijn ingediend. Dat kan per e-mail via info@nvrr.nl.
Informatie over het profiel en de procedure is in te winnen bij Etienne Lemmens, plaatsvervangend voorzitter van de NVRR, via info@nvrr.nl.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, gevolgd door een kennismakingsgesprek met het voltallige bestuur. Vervolgens wordt de kandidaat-voorzitter voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de NVRR.

Over de NVRR
De NVRR is in 2003 opgericht en heeft circa 247 leden bij gemeenten, provincies en waterschappen. Kenmerkend zijn de verschillen tussen de leden. De G4, provincies en een klein aantal andere leden beschikken over de middelen voor een rekenkamer met professionele ondersteuning in eigen huis en voeren veelal onderzoeken uit in eigen beheer. De overige leden zijn beperkter in capaciteit en beschikken over minder middelen.
Meer informatie over de organisatie, statuten en dienstverlening treft u aan op de website van de NVRR via www.nvrr.nl.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.