Skip to main content

Auteur: NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Training: Een onderzoeksontwerp in een dag

Doelgroep

De training richt zich op leden, onderzoekers en secretarissen van rekenkamers die zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met het ontwikkelen van onderzoeksontwerpen voor rekenkameronderzoek. De training is zowel relevant voor deelnemers die zelf onderzoek doen als voor deelnemers die rekenkameronderzoek uitbesteden. De training bouwt inhoudelijk voort op onderdelen uit de introductiecursus, maar eerdere deelname aan de introductiecursus is geen harde voorwaarde voor inschrijving. Maak je geen onderdeel uit van een rekenkamer? Dan val je niet binnen de doelgroep.

Inhoud

Het doel van de training is het bieden van concrete handvatten bij het opstellen van een scherp onderzoeksontwerp voor rekenkameronderzoek. Voor het bereiken van dit doel maken we gebruik van een werkvorm waarin korte theoretische inleidingen worden afgewisseld door toepassingen waarbij deelnemers (deels in subgroepen) zelf aan de slag gaan. Tijdens de training staan we stapsgewijs stil bij het kiezen van focus en afbakening, het formuleren van hoofd- en deelvragen, het specificeren van normen en het selecteren van geschikte onderzoeksmethoden. Enige ervaring met het opstellen van onderzoeksontwerp is gewenst. Deelnemers wordt gevraagd om, indien mogelijk, vooraf een kort eigen (aanzet voor) onderzoeksontwerp in te sturen en deze mee te nemen naar de training. Gedurende de dag gaan we met dat onderzoeksontwerp aan de slag.

Kosten

 • Leden: De training is kosteloos voor rekenkamerleden/onderzoekers/directeuren verbonden aan een rekenkamer die lid is van de NVRR, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.
 • Niet leden: De training kost rekenkamerleden/onderzoekers/directeuren verbonden aan rekenkamers die geen lid zijn van de NVRR 100 euro, dit zijn tevens de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden

Er kunnen 15 personen deelnemen.

Column: Klem?

Het enige argument was dat het college een brief had opgesteld, waarin stond dat de gemeente afstevende op faillissement. Afgezien van dat zoiets niet kan, was het niet de uitkomst van mijn onderzoek. Ik constateerde dat de financiële situatie al drie jaar achtereen beter werd, er geen lijken in de kast zaten en integendeel, het een reëel vooruitzicht was dat de gronden die de gemeente in bezit had binnen afzienbare tijd zouden worden bebouwd en dat daarmee de schuld voor een groot deel zou verdwijnen. De vraag was of ik mijn conclusie even in lijn kon brengen met de brief aan het college.

Maar dat was niet de boodschap die het college aan de raad wilde mededelen. Of het college? De brief was opgesteld door de gemeentesecretaris die de gemeente wilde laten fuseren en die het college een andere conclusie wilde laten trekken dan de conclusie uit mijn rapport. Maar de afspraak was ook dat ik het rapport in word aan de gemeentesecretaris zou sturen, zodat zij die aan het college kon doorsturen. Ook zou zij aangeven of ik betaald zou worden of niet.

Een extern onderzoeker kan in een behoorlijk ingewikkeld pakket zitten. Als ik integer wilde blijven, mocht ik mijn conclusie niet honderd procent omdraaien. Als ik mijn geld wilde zien, kon ik dat maar beter wel doen. Ik zat klem.
En ik was in paniek. Dus antwoordde ik de gemeentesecretaris dat ik erover zou denken.

Die nacht sliep ik pas in nadat ik de oplossing had. Dat zou ik doen. Ik zou de wethouder bellen van wie ik niet zeker wist of die mij zou steunen en als die mij steunde, zou ik het rapport direct aan het college zenden. Dan kon er niet meer in gewijzigd worden. Of ik daarna betaald zou worden, zou de tijd wel leren.

Jan R. Lønsing

Training: Pakkende rapporten schrijven

Hoe schrijf je met meer gemak een pakkend rapport? Hoe zorg je ervoor dat de tekst de lezer aanspreekt en overtuigt? Hoe breng je je boodschap binnen tien seconden over aan een lezer met weinig tijd? Hoe tref je hierbij de juiste toon? In deze praktische en aantrekkelijke training krijg je hiervoor inzichten en tips.

Het gaat om een eendaagse training waarin je aan de slag gaat met een eigen tekst of casus. In deze tekst pas je direct de aangereikte tips en inzichten toe. Aan het einde van de dag weet je hoe met meer gemak – en misschien met meer plezier – komt tot een overtuigend en aansprekend rapport!

Het adres van Gradus Groep is: Stadsring 105-107, 3811 HP Amersfoort.

Bijeenkomst landelijke kenniskring

De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort. De locatiekeuze is bepaald door het thema van deze bijeenkomst: het onderzoeksrapport van de gemeente Amersfoort was de winnaar van de Goudvink 2023.

Het onderzoek is getiteld Investeren en regisseren, een onderzoek naar de aanpak van ondermijning door de gemeente Amersfoort. De rekenkamer heeft onderzocht hoe effectief de aanpak van ondermijning van de gemeente Amersfoort is. De centrale onderzoeksvraag was in hoeverre de gemeente zowel qua beleid als qua uitvoering een adequate aanpak hanteert in de bestrijding van ondermijning.

William Maassen, lid van de rekenkamer Amersfoort verzorgt een presentatie van het onderzoek. Hierbij wordt ingegaan op het proces aan aanpak, de uitkomsten en de impact van het onderzoek. Gezien het belang van het onderwerp is dit mogelijk een interessant thema voor andere rekenkamers.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch bij restaurant Observant, direct tegenover het stadhuis. T.z.t. nadere informatie over menukeuze en dieetwensen.

Bereikbaarheid stadhuis Amersfoort

Lopend vanaf centraal station

Vanaf centraal station Amersfoort is het ongeveer 10 minuten lopen. Als je de hoofdingang uitloopt, linksaf slaan en de borden ‘centrum binnenstad’ volgen. Volg de weg, die aan het eind naar recht buigt. Steek over en je staat voor het stadhuis. De hoofingang bevindt zich om de hoek van het gebouw aan het einde van het plein.

Met de bus vanaf centraal station
 • De bus doet er ongeveer 2 minuten over.
 • Dit kan met de lijnen 1, 2, 3, 74. 76, 103 en 112. Het is de eerste halte vanaf het centraal station. Na uitstappen links om het gebouw heen lopen en je ziet het stadhuis aan de linkerhand.
Met de auto vanuit Amsterdam of vanuit Apeldoorn
 • A1 richting Amersfoort
 • Knooppunt Hoevelaken A28 richting Utrecht
 • Afslag 8 Amersfoort
 • Eind afslag links
 • Volg borden P-Centrum, parkeergarages Stadhuisplein of Sint Jorisplein of Phoenix
Met de auto vanuit Utrecht of vanuit Zwolle
 • A28 richting Amersfoort
 • Afslag 8 Amersfoort, daarna als boven