• Home
 • NVRR secretariaat

Auteur: NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

13-10 meetup algoritmes & rekenkamers

Algoritmes kennen een enorme opmars in de publieke sector.

Gulzige technologie en zelflerende AI leveren bijdragen maar hebben inmiddels (bekende) keerzijden en uitdagingen.

Bewustwording en agendering in het bestuur vragen een lange adem. Tools voor rekenkameronderzoek ter kaderstelling en controle zijn aangereikt.

De presentaties van deze boeiende rekenkamer Meetup in Eindhoven vindt u op het besloten gedeelte.

Najaarsconferentie van Kring Noord

U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres: a.penninga@hethogeland.nl, onder vermelding NVRR Noord najaarscongres 26 november. Geef svp ook aan of uw voorkeur uitgaat naar deelsessie I dan wel naar deelsessie II.
Bekijk de bijgevoegde pdf voor meer informatie en het programma.

Introductiecursus Rekenkamerwerk

In november gaat de cursus van start. We hopen de cursus fysiek in Bar Beton in Utrecht te kunnen aanbieden. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens drie bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst wordt een aparte module behandeld.

Programma Introductiecursus Rekenkamerwerk

Vrijdag 5 november: Kennismaken en Module 1: Oriënteren

 • Kennismaken
 • Uit welke elementen bestaat het beleid van de gemeente(n)? Hoe kun je die verschillende elementen van elkaar onderscheiden?
 • Met welke instanties en belangen krijg je te maken wanneer je rekenkameronderzoek verricht?

Vrijdag 26 november: Module 2: Onderzoeken

 • Welke elementen moeten in de startnotitie van het rekenkameronderzoek worden opgenomen?
 • Hoe worden externe onderzoekers ingehuurd, in hun onderzoek ondersteund en bij hun eindrapportage aangevuld (gecorrigeerd)?

Vrijdag 17 december: Module 3: Analyseren

 • Hoe kunnen we de resultaten van het beschreven bestuur begrijpen, verklaren? Wat is de rol van de uitvoerders? Wat is de rol van de inwoners? Kunnen uitvoering en naleving worden begrepen?
 • Hoe werken de vraagstellingen, concepten, conclusies en aanbevelingen door? Positieve en negatieve effecten van het rekenkameronderzoek.

Deelname aan de cursus kost € 250 voor leden en € 300 voor niet leden.
Aanmelden via onderstaand formulier:

Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

Donderdag 4, 11 & 18 november 2021, Den Haag

De aankomende Leergang Beleidsonderzoek van ScienceWorks richt zich op nieuwe methoden en data-technieken voor het inhoudelijk onderbouwen van beleid. Deelname is zowel op fysieke als virtuele wijze mogelijk. Het volledige trainingsprogramma kunt u vinden op onze cursuswebsite.

Er bestaat een groeiende behoefte bij overheidsorganisaties om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Dit komt ten dele doordat het vroeg toepassen van beleidsevaluatie in het stadium van de beleidscyclus van grote meerwaarde kan zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Daarnaast worden er met de voortdurende ontwikkelingen van technologische middelen steeds meer mogelijkheden gegenereerd voor het onderzoeken en onderbouwen van beleid.

In deze editie van de leergang geeft ScienceWorks aandacht aan het proces en de nieuwste methoden om door datagedreven, innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden. Tevens zal ingegaan worden op de consequenties die kunnen optreden voor beleidsonderzoekers als zij zich met diverse vormen van evaluatie gaan bezig houden. Al met al geeft het een compleet beeld van nieuwe mogelijkheden voor beleidsonderzoek, met medewerking van vooraanstaande experts werkzaam binnen universiteiten en nationale en lokale overheden.

Bij registratie wordt gevraagd om uw specifieke ervaringen en leerdoelen, om de materie zo waardevol en toegepast mogelijk voor elke individuele participant te maken. De leergang is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Nationale, regionale en lokale rekenkamers, beleidsonderzoekers, beleidsevaluatoren, toezichthouders, programmamanagers of datamanagers.

We kijken ernaar uit u te mogen ontvangen, virtueel danwel in Den Haag!

Leden van NVRR krijgen via het online registratieformulier een korting van €200,- voor deelname aan deze leergang

Meetup rekenkamer 13-10

Stadhuis Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven
Aanmelden: info@nvrr.nl

Algoritmes, Publieke Controle en gulzige technologie

De digitalisering en het gebruik van algoritmes heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen bij de uitvoering van overheidsbeleid. Hoe houden overheden inzicht, overzicht en toezicht op algoritmes? Hoe transparant en controleerbaar is het gebruik van algoritmes en wat zijn risico’s? Hoe sturen gemeenteraden en provinciale staten hierop? Zijn de gemeenten en provincies zich bewust van deze risico’s en hoe is het risicomanagement ingericht? Wat te doen aan de gulzige technologie?
Graag nodigen we u uit voor de Rekenkamer Meetup met de volgende sprekers:

 • Dr. Marcel Thaens CIO Brabant. Marcel schetst de context van het werken met algoritmes binnen publieke organisaties. Hij geeft voorbeelden en gaat ook in op de keerzijde van algoritme-gebruik, waardoor de noodzaak om ‘in control’ te komen op dit punt naar voren komt. Verder zal hij aangeven hoe de provincie hiermee bezig is, zowel intern als binnen een landelijk consortium om te komen tot een beter publiek toezicht op algoritmes.
 • Eva de Bruijn MSc is sinds 2018 raadslid voor GroenLinks in Eindhoven en heeft onder andere data & digitalisering in haar portefeuille. Ze maakt zich hard voor de ethische commissie en een algoritmeregister en zette onderwerpen als scanauto’s, citybeacons en online monitoring op de agenda. Daarnaast is ze werkzaam als sociaal ontwerper bij We are Social Rebels.
 • Dr. Berrie Zielman en Justin Verhulst MSc onderzoekers bij de Algemene Rekenkamer. Berrie expert in data theorie, heeft ruime ervaring in het toepassen van algoritmes. Justin heeft een achtergrond in communicatiewetenschappen en informatiekunde. Als IT-onderzoeker verdiept hij zich in de digitalisering van de rijksoverheid.
  Ze gaan in op hoe ondersteunen algoritmes het beleid, en wanneer juist niet? Hoe kunnen risico’s beheerst worden? Het toetsingskader voor algoritmes van de Algemene Rekenkamer helpt om deze vragen te beantwoorden en de gevolgen van een algoritme voor de burger in beeld te brengen. Ze bespreken o.a. de sturing en verantwoording, data en model, privacy, general IT-controls en met voorbeelden maken ze de vertaalslag naar de gemeente- en provinciepraktijk.

Programma

 • 14.30 uur: ontvangst
 • 15.00 uur: start
 • 15.15 uur: context van algoritmes binnen publieke organisaties
 • 15.45 uur: algoritmes, digitalisering en ethiek op de agenda van de raad
 • 16.15 uur: algoritmes, het AR toetsingskader en de vertaalslag naar de gemeente/PS
 • 17.00 uur: hapje, drankje

Aanmelden: info@nvrr.nl

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is op 1 september 2021 uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek.

De rekenkamercommissie bestaat uit:

 • John Verhoeven, voorzitter en accounthouder Loon op Zand
 • Danielle van Dongen, accounthouder Dongen
 • Harrie Verbon, accounthouder Goirle
 • Kees van Daal, accounthouder Hilvarenbeek

Gelijktijdig met de uitbreiding neemt de rekenkamercommissie een eigen website in gebruik. De nieuwe website staat vanaf nu online! Deze is te bereiken via onderstaand domein: www.rkc-mb.nl.
Hiermee plaatst de rekenkamercommissie zich duidelijk in de regio Midden-Brabant.

De voornaamste doelgroepen van de website zijn de raadsleden en burgers van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De bestuurders en ambtenaren van de gemeenten zijn ook van harte uitgenodigd de website te bezoeken.

Op de website van de rekenkamercommissie vindt u onder meer:

 • Taak en werkwijze van de rekenkamercommissie
 • Samenstelling van de rekenkamercommissie
 • Alle publicaties van de rekenkamercommissie
 • Overzicht van lopende onderzoeken
 • Links naar de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand
 • Links naar nuttige regionale en landelijke informatiebronnen
 • Contactmogelijkheid om suggesties te doen en vragen te stellen aan de rekenkamercommissie

Met de website verwacht de rekenkamercommissie een positieve bijdrage te leveren aan het werk van de gemeentebesturen en aan het samenspel met de rekenkamercommissie.

Vacature voorzitter NVRR

De vacature van voorzitter van de NVRR staat vanaf 20 september tot en met 10 oktober open. De profielschets tref je via onderstaande link aan. Geïnteresseerden voor de vacature kunnen een brief met cv sturen naar manon.fokke@nvrr.nl.

Waterkringbijeenkomst

In het verlengde van het NVRR-congres organiseert de Waterkring op 10 september om 14.45-16.00 uur een bijeenkomst over de rekenkamerfunctie bij waterschappen.
Andre Hengeveld, voorzitter Kringbestuur, geeft een toelichting op het werk van de Waterkring en gaat in op de komende wetswijziging waardoor waterschappen verplicht worden een rekenkamer met externe leden in te stellen. Wat betekent dit en hoe kan de Waterkring samen met betrokkenen bijdragen aan een adequate en zinvolle implementatie van deze verplichting?

En uiteraard is er ruimte voor gesprek. Wat zijn de ervaringen en wat zijn de aandachtspunten waar de Waterkring zich de komende periode mee bezig moet gaan houden?

De bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in waterschappen in relatie tot een rekenkamerfunctie.

Wij zien uw komst graag tegemoet op 10 september.
Opgeven kan via info@nvrr.nl.

Meld je aan voor het congres

Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht.
Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een zeer divers programma. De plenaire aftrap is voor Jan Douwe Elzinga die ons meeneemt in de actualiteit van het decentraal bestuur. Daarna vinden er verschillende deelsessies plaats over zeer verschillende onderwerpen. Zo is er een bijeenkomst met Follow The Money over de jeugdzorg en geven verschillende rekenkamers uitleg over het onderzoek dat zijn hebben gedaan naar Coronamaatregelen op lokaal niveau. De Raad voor het Openbaar Bestuur is aanwezig om over het advies “goede ondersteuning, sterke democratie” te spreken en ook de VNG levert een bijdrage aan de dag in het kader van vraagstuk rondom de digitale dienstverlening. Kortom een zeer gevarieerd programma. Voor de dag zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op. De kosten voor het congres zijn €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden. Aanmelden kan middels het onderstaande formulier.

Het uitgebreide programma tref je hieronder aan:

Wanneer: vrijdag 10 september van 10.30 tot 14.45 uur.
Waar: Bar Beton Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht (https://www.bar-beton.nl/)
Kosten deelname: €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden

Titel: Dreigt een bestuurlijke patstelling?
Inrichting: congres Plenair en deelsessies

Tijd Voordracht Spreker
10.30 Opening Jan de Ridder, voorzitter NVRR
10.45 Het decentraal bestuur op een cruciaal kantelpunt Douwe Jan Elzinga, Hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
11.15 Pauze
11.30 Deelsessie I
Management in het uitvoeringsloket
Coronamaatregelen op lokaal niveau Rekenkamers van Tilburg, Arnhem, Breda en Oss
Deelsessie II
Digitale uitdagingen
Bestuurlijke controle algoritme Paul Hofstra, Topconsultant Vanberkel professionals en Mark Vermeer, Directeur IIFO Gemeente Rotterdam
Deelsessie III
Financiële uitdagingen
Follow The Money en de Jeugdzorg Margot Smolenaars, Follow the Money
Deelsessie IV
Hulptroepen rond de raad
Versterking Raad en Staten Huri Sahin, raadslid van de Raad voor het Openbaar bestuur
12.30 Lunch
13.30 Deelsessie I

Management in het uitvoeringsloket

Schuldhulpverlening Geert van Dijk, Directeur NVVK
Deelsessie II

Digitale uitdagingen

Inclusieve Digitale dienstverlening Marlies Klooster, Projectleider VNG
Deelsessie III

Financiële uitdagingen

Financieel overzicht voor de raad Jan de Ridder, Rekenkamer Metropool Amsterdam
Deelsessie IV

Hulptroepen rond de raad

Projectgroep Lokale Rekenkamers Peter van Enk, Adviseur PBLQ
14.30 Einde deelsessies
14.40 Afsluiting congres

 

Opening van 10:30 uur tot 10:45 uur
Door Jan de Ridder, voorzitter NVRR

Plenair 10:45 uur tot 11:15 uur
Douwe Jan Elzinga over “Het decentraal bestuur op een cruciaal kantelpunt”

Deelsessie eerste deel van 11:30 tot 12:30 uur

 • Management in het uitvoeringsloket
 • Digitale uitdagingen
  • Bestuurlijke controle algoritme
   Recent heeft de Rotterdamse Rekenkamer onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmes door de gemeente, uitmondend in het rapport Gekleurde technologie. Ook andere rekenkamers en rekenkamercommissies overwegen hier onderzoek naar te gaan doen of zijn ermee gestart. Onder de vlag van het programma Publieke Controle op Algoritmes werkt een consortium van 12 overheden aan beleidsinstrumenten om de controle op deze systemen te vergroten, zie Publieke Controle op Algoritmes – Voor verantwoorde inzet van algoritmes bij overheden. Deze sessie bestaat uit een twee-gesprek tussen Paul Hofstra en Mark Vermeer.
  • Inclusieve Digitale dienstverlening
   Gemeentelijke dienstverlening houdt meer en meer rekening met mensen die digitaal minder onderlegd zijn of minder mogelijkheden hebben. Of zou dat meer en meer moeten doen. Zie: brochure over digitale inclusie In deze sessie gaat Marlies Klooster van de VNG met de zaal in gesprek over dit onderwerp.
 • Financiële uitdagingen
  • Follow The Money en de Jeugdzorg
   Follow The Money (https://www.ftm.nl/dossier/jeugdzorg-in-het-rood) heeft onderzoek gedaan naar financiële problemen binnen jeugdzorg; gedeeltelijk is dit gebeurd met behulp van onderzoek in Amsterdam en Zaanstad. Maar daarnaast is Follow The Money ook bij meerdere andere gemeentes aan de slag gegaan met een onderzoek naar de jeugdzorg. In deze sessie gaat iemand namens Follow The Money in gesprek met de zaal over de onderzoeken die binnen de jeugdzorg plaatsvinden.
  • Financieel overzicht voor de raad
   De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft instrument ontwikkeld waarmee overzicht kan worden gecreëerd voor de raad over de financiën. Jan de Ridder van de Rekenkamer Metropool Amsterdam gaat hierover met de zaal in gesprek.
 • Hulptroepen rond de raad
  • Versterking Raad en Staten
   In het najaar van 2020 verscheen het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) “Goede ondersteuning, sterke democratie”.
   We weten allemaal dat goed openbaar bestuur niet gratis is. In deze deelsessie gaat raadslid Huri Sahin van de ROB met de zaal in gesprek over het advies.
  • Projectgroep Lokale Rekenkamers
   De door Binnenlandse Zaken ingestelde projectgroep versterking lokale rekenkamers is in juni van start gegaan. In deze sessie wordt door Peter van Enk van PBLQ nader toegelicht wat de achterliggende gedachten en verwachtingen zijn bij dit project, hoe rekenkamers en rekenkamercommissies ervan kunnen profiteren, wat ze ervan kunnen merken en wat er verder nog in de pijplijn zit.

Lunch van 12:30 tot 13:30 uur

13:30 uur tot 14:30 uur: tweede ronde deelsessies (voor programma zie hierboven)

14:40 uur: plenaire afsluiting congres


15:00 uur: extra ALV over de samenstelling van de sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter NVRR en vaststellen van de profielschets voor de nieuwe voorzitter

Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

Doel
Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale samenwerking.

Opzet
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst, ingeleid door expert Rob de Greef, wordt ingegaan op wat regionale samenwerking nu eigenlijk is, wat dit betekent voor de rol van leden van gemeenteraden en Staten en het uitvoeren van decentraal rekenkameronderzoek. In bijeenkomst twee en drie wordt aan de hand van concreet uitgevoerd rekenkameronderzoek ingegaan op zowel inhoud als proces van onderzoek doen naar regionale samenwerking. Sprekers uit de praktijk gaan in op het type vragen dat past bij dit onderzoek, hoe om te gaan met regionaal versus lokaal of provinciaal perspectief, maar ook hoe decentrale rekenkamers zelf kunnen samenwerken en wat dit van hen vraagt.

Organisatie
De drie bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdagen 30 september, 28 oktober en 9 december en verlopen volgens een vast stramien:

 14.30 – 15.00 uur  Inloop (eerste keer met korte kennismaking)
 15.00 – 16.00 uur  Inleiding op het thema met spreker(s) en referent
 16.00 – 17.00 uur  Interactie tussen spreker, referent en deelnemers
 17.00 uur  Afsluiting

De eerste en laatste bijeenkomst vinden online plaats, de tweede – indien mogelijk – op een nog te bepalen locatie centraal in het land. De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Andre Hengeveld (Rekenkamercommissie Land van Cuijk / Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta) en Ard Schilder (Zuidelijke Rekenkamer).

Deelname kost 250 euro voor leden van de NVRR en 300 euro voor niet leden.

Schrijf u in door het formulier in te sturen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.