Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Niet zonder schuld – onderzoek schuldhulpverlening Capelle aan den IJssel

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich voor een schuldregeling bij de gemeente. Door te weinig inzet op bereik en preventie krijgt een aanzienlijk deel van de inwoners niet de schulddienstverlening die zij nodig heeft. Uitval gedurende het proces draagt bij aan het lage aantal schuldenaren dat daadwerkelijk met een ‘schone lei’ een schuldregeling beëindigt. Verder stuurt de gemeente te weinig op de uitvoerende organisaties.

Verbinden is vooruitzien, onderzoek naar bestuurlijke relaties met verbonden stichtingen

Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting BLICK opgericht. De rekenkamer heeft het gemeentelijk toezicht op deze drie stichtingen onderzocht en concludeert dat er gebreken zijn in het toezicht op elk van de drie stichtingen. Zo zijn in de statuten onvoldoende afspraken vastgelegd over het gemeentelijk toezicht.