Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Tijden

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft vraag en aanbod van woningen in verschillende prijssegmenten niet goed in beeld. Daardoor kan de gemeenteraad niet goed bijsturen. Ook maakt de gemeente maar beperkt gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het soort woningen dat gebouwd wordt. De afgelopen tien jaar werd het aantal sociale corporatiewoningen in Capelle verkleind, terwijl de vraag juist steeg. Daardoor is er nu waarschijnlijk een tekort ontstaan, concludeert de rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Tijden van transformatie’.

Een aantal definities, zoals ‘middeldure huur’ en waar de grens ligt tussen midden- en hoge inkomens, ontbrak in het Capelse woonbeleid. Daardoor had de gemeente onvoldoende informatie om te beoordelen of het aanbod wel aansloot bij de vraag. Daar kwam nog bij dat cijfers over met name particuliere sociale huurwoningen onbetrouwbaar bleken. Ook stelde de rekenkamer vast dat de gemeentelijke cijfers over nieuwbouwwoningen een andere indeling in prijsklassen gebruikte dan de woonvisies. Bovendien verschoof deze indeling nogal eens, waardoor vergelijken onmogelijk werd.

minder sociale woningen
Van 2013 tot 2022 zette de gemeente in op minder sociale huurwoningen en sinds 2019 ontbrak de cijfermatige onderbouwing hiervoor. De gemeenteraad werd toen niet goed op de hoogte gehouden en kon daardoor niet goed beoordelen of er inderdaad genoeg sociale woningen waren. Volgens de rekenkamer is het aannemelijk dat er ondert

Niet zonder schuld – onderzoek schuldhulpverlening Capelle aan den IJssel

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich voor een schuldregeling bij de gemeente. Door te weinig inzet op bereik en preventie krijgt een aanzienlijk deel van de inwoners niet de schulddienstverlening die zij nodig heeft. Uitval gedurende het proces draagt bij aan het lage aantal schuldenaren dat daadwerkelijk met een ‘schone lei’ een schuldregeling beëindigt. Verder stuurt de gemeente te weinig op de uitvoerende organisaties.

Verbinden is vooruitzien, onderzoek naar bestuurlijke relaties met verbonden stichtingen

Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting BLICK opgericht. De rekenkamer heeft het gemeentelijk toezicht op deze drie stichtingen onderzocht en concludeert dat er gebreken zijn in het toezicht op elk van de drie stichtingen. Zo zijn in de statuten onvoldoende afspraken vastgelegd over het gemeentelijk toezicht.