Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Schouwen-Duiveland

Wat mag het kosten? Een onderzoek van de rekenkamer Schouwen-Duiveland naar inkooptrajecten

De rekenkamer Schouwen-Duiveland deed onderzoek naar inkooptrajecten: vanaf het eerste signaal dat er iets ingekocht moet worden, tot aan oplevering. Daarbij werd gekeken naar het beleid en hoe dat in de praktijk uitpakt, welke factoren en omstandigheden kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen, hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd en hoe de gemeenteraad en het college van B en W zo nodig bijsturen. In het onderzoek worden ter illustratie vier casussen uitgewerkt: twee waarbij geen overschrijdingen aan de raad werden gemeld en twee waarbij dat wel het geval was.