Skip to main content

Auteur: Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en
doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de
meer gangbare RKC-onderzoeken en is de onderzoeksdesign ook hierop aangepast.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek in Schiedam is dat hoewel er geen uitgewerkte visie voor
kaderstelling en controle is, de raad en het college met elkaar een werkwijze hebben ontwikkeld die
op een positieve wijze bijdraagt aan kaderstelling en controle. Voor de regionale samenwerkingen
geldt dat de kaderstelling en controle nog onvoldoende is.

Het Culturele Samenspel in Schiedam: een onderzoek naar (de kaders voor) gemeentelijke regievoering in het cultuurdomein

De gemeente Schiedam heeft een duidelijk beeld van wat ze wil met cultuur. Het staat in het Coalitieakkoord van destijds: ‘Cultuur zal een centrale plaats in de stad blijven innemen.’ Cultuur wordt hierbij gerelateerd aan de stadseconomie, het toeristische profiel van de stad, het aantrekken en binden van inwoners, participatie en kansen bieden op ontwikkeling (sociale stijging). In het huidige bestuurs- en beleidsakkoord staat het als volgt: ‘Cultureel aanbod voor alle bewoners en bezoekers
maakt Schiedam aantrekkelijk. Musea, theaters, amateurgezelschappen en de bibliotheek van de toekomst zijn de ruggengraat van het cultureel aanbod.’ De visie op wat cultuur betekent voor de samenleving staat in de Cultuurvisie en komt terug in documenten die de raad vaststelde met betrekking tot economie en stadsmarketing.
De gemeente stimuleert de samenwerking tussen culturele instellingen. Dit wensbeeld is anno 2016 nog steeds actueel, met dien verstande dat het begrip regie plaatsmaakt voor het begrip opgaven gestuurd werken.

  • 1
  • 2