Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 rekenkamercommissie onderzoek naar de uitvoering in Alphen aan den Rijn

De Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn heeft onderzocht hoe het in Alphen staat met de uitvoering van het Energieakkoord dat in de regio Holland Rijnland is afgesloten en of de gemeente op koers ligt om de ambities in 2025 te realiseren. De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat een flink deel van de doelen niet gehaald gaan worden en heeft de aanbeveling gedaan om de inspanningen te vergroten.

De Rekenkamercommissie adviseert het gemeentebestuur om zich opnieuw expliciet uit te spreken over de duurzaamheidsdoelen. Daarbij adviseert de Rekenkamercommissie tevens in gesprek te gaan en te blijven met de inwoners en de Provincie Zuid-Holland over waar welke vorm van hernieuwbare energie wél mogelijk is in de gemeente. Daarnaast roept de Rekenkamercommissie de gemeente op meer vaart te maken met de benodigde vergunningen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit (zoals windturbines) en ervoor te zorgen dat de vergunningverlening in 2025 is afgerond. Anders zullen ook de doelen van 2030 niet worden gehaald.