Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Bergeijk

Rapport klachten, bezwaarschriften en beroepschriften Gemeente Bergeijk. Een onderzoek naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften.

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften.
Met het rekenkameronderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe vaak zich juridische procedures afspelen tussen bestuur en inwoners, om wat voor onderwerpen het gaat en welke uitkomst de procedures opleveren, hoe vaak er in hoger beroep wordt gegaan en hoeveel kosten (en arbeidsuren) dit van de gemeente vergt. Het onderzoek heeft betrekking op een periode van 4 jaar.

De onderzoeksvraag is:
Hoe doelmatig en doeltreffend is het proces op het gebied van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften?

Het onderzoek heeft betrekking op klachten, bezwaarschriften en beroepsprocedures in de gemeente Bergeijk gedurende de periode 2018 – 2021.

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening via de website wordt gewaardeerd door de klanten. De rol van de gemeenteraad bij het vormgeven van het beleid is geanalyseerd. De aanbevelingen richten zich op het verder verbeteren van de digitale dienstverlening en het versterken van de positie van de gemeenteraad daarbij.

Handhavingsbeleid Gemeente Bergeijk

Het handhavingsbeleid van Bergeijk voldoet niet aan alle wettelijke regels. De doelen zijn zo algemeen verwoord dat niet vast te stellen is of het beleid effectief is. De prioriteiten zijn niet op een risicoanalyse gebaseerd, terwijl de monitoring nog niet optimaal is. Daarmee is een goede evaluatie van het beleid onmogelijk.