Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Borger-Odoorn

Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow

Gezien de beperkte middelen en personele capaciteit, zijn de inspanningen die de gemeente doet
rond duurzaamheid, en het enthousiasme waarmee de gemeente dat doet, groot. Dit is echter
onvoldoende om de ambities te bereiken. Om de ambities waar te maken én van haar bleke profiel
af te komen, zal er een professionaliseringsslag (menskracht erbij) gemaakt moeten worden. Anders
zullen de ambities bijgesteld moeten worden. De gemeente zal concrete resultaten moeten boeken
die aantoonbaar bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. De rol van
Cittaslow is naar mening van de rekenkamercommissie te beperkt. De verbinding tussen Cittaslow en
duurzaamheid wordt onvoldoende gelegd, terwijl Cittaslow meer potentie heeft om bij te dragen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen.