• Home
  • Rekenkamercommissie Ede

Auteur: Rekenkamercommissie Ede

Kaderstelling onder controle?: onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol door de gemeenteraad van Ede in opdracht van de rekenkamercommissie Ede

In dit onderzoek is aan de hand van vier casestudies (Programma Economie; Omgevingsdienst De Vallei; Openluchttheater; Decentralisatie Jeugdzorg) gekeken hoe de raad invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende rol. Uit het onderzoek komt naar voren dat het lastig kan zijn om kaderstelling in de praktijk te brengen.

Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede

In dit rapport wordt onderzocht wat er met de aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar verbonden partijen is gedaan en welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In dit vervolgonderzoek staan vier verbonden partijen van gemeente Ede centraal. Bij het kiezen van de casussen heeft de commissie de volgende criteria gehanteerd: een spreiding over zowel de harde als zachte sectoren van gemeente Ede; het politieke/maatschappelijke belang van de betreffende verbonden partij; het financiële belang dat gemoeid is met de verbonden partij; actuele ontwikkelingen en sturingsmogelijkheden voor de gemeente.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.