Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Enschede

De aantrekkingskracht van Enschede, conclusies en aanbevelingen Vestigingsklimaat

De Rekenkamer Enschede heeft onderzoek gedaan naar het vestigingsklimaat in Enschede: de mate waarin het voor bedrijven of ondernemers aantrekkelijk is om zich in Enschede te vestigen. De gemeente heeft aandacht voor het onderwerp, betrokkenen zijn tevreden en ondanks bezuinigingen heeft de gemeente de afgelopen jaren kunnen investeren in het vestigingsklimaat. Aandacht voor reguliere bedrijventerreinen en werkgelegenheid zijn aandachtspunten. Ook is het belangrijk om als regio op te treden en niet alleen gericht te zijn op Enschede zelf.

Evaluatie klachtencommissariaat

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris. Bij het aantreden is besloten om een jaar na benoeming de functie klachtencommissaris te evalueren. Doel is om lessen te trekken uit de ervaringen met de huidige inrichting en verbeteringen mogelijk te maken.

Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en een manier te bepalen waarop de raad periodiek geïnformeerd kan worden over de voortgang van de decentralisaties. Het onderzoek heeft deze doelstellingen niet kunnen verwezenlijken, omdat onvoldoende geschikte gegevens verzameld konden worden. Een wetenschappelijk verantwoord resultaat op basis van de verzamelde gegevens is daardoor niet mogelijk. Toch heeft de rekenkamer naar aanleiding van dit onderzoek een aantal bevindingen gedaan en deze in een brief met de raad gedeeld.

Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 het onderzoeksbureau PBLQ Zenc opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en een manier te bepalen waarop de raad periodiek geïnformeerd kan worden over de voortgang van de decentralisaties. Het onderzoek heeft deze doelstellingen niet kunnen verwezenlijken, omdat onvoldoende geschikte gegevens verzameld konden worden. Een wetenschappelijk verantwoord resultaat op basis van de verzamelde gegevens is daardoor niet mogelijk. Toch heeft de rekenkamer naar aanleiding van dit onderzoek een aantal bevindingen gedaan.

Evaluatie luchthaven

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvorming en samenwerking tussen provincie en gemeente rondom de ontwikkeling van het gebeid.