Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Van goed naar beter? Onderzoek naar de ervaringen van zorgbehoevenden in de gemeente Zundert met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Dit eerste onderzoek van de nieuwe Rekenkamercommissie Zundert is gericht op de hernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die sinds 2015 door gemeenten wordt uitgevoerd. De wet is bedoeld de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en er vallen dan ook concrete zaken onder, zoals hulp in de huishouding, vervoersvoorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en maatschappelijke opvang. Dat zijn voor veel inwoners essentiële voorzieningen om te kunnen meedoen in de Zundertse samenleving. In dit onderzoek is bekeken hoe de uitvoering van deze nieuwe wet door diezelfde inwoners wordt ervaren.