Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Heerde

Inwonersparticipatie en de rol van de raad

Onderzoek naar randvoorwaarden die aan de raad meegegeven kunnen worden voor inwonersparticipatie, specifiek aan de hand van actuele thema’s als uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet.

Het onderzoek beoogt de gemeenteraad helderheid te geven op de eigen rollen en bevoegdheden met betrekking tot inwonerparticipatie. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de bestuurscultuur en aspecten als transparantie, betrouwbaarheid en responsiviteit van het bestuur van Heerde.