Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Houten

Participatie in de gemeente Houten: vruchtbare samenwerking tussen bestuur en samenleving: deel 1 Verslag Onderzoek Burgerparticipatie Rekenkamercommissie Houten

Op welke wijze geeft de gemeente Houten invulling aan de ambities op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, wat zijn de ervaringen van de betrokkenen met dit beleid en welke lessen kunnen uit deze ervaringen worden getrokken en wat betekent dit voor de rol van de raad?