Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel

Samen naar beter, Krimpen aan den IJssel en intergemeentelijke samenwerking

De gemeente geeft casuïstisch en praktisch invulling aan governance. Er is (nog) geen nota verbonden partijen. De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling moet zich nog uitkristalliseren. De raad heeft (nog) geen duidelijke kaders gesteld aan de informatievoorziening.
De informatie van verbonden partijen op een gestructureerde manier te behandelen (in een raadswerkgroep). Afspraken maken met raadsleden in besturen van verbonden partijen over hun rol, mandaat en wijze van verantwoording.