Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Maassluis

Ouderenwelzijn

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Rekenkamercommissie Maassluis (RKC). Directe aanleiding vormden de zorgen of het aanbod wel voldoende aansloot bij wat oudere inwoners van Maassluis nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Als grootste welzijnsaanbieder speelt Stichting Seniorenwelzijn een belangrijke rol in de uitvoering. In het rapport is in de volle breedte beleid en uitvoering van ouderenwelzijn in Maassluisbelicht.