Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Informatieveiligheid gemeente Medemblik

De rekenkamercommissie onderzocht het informatieveiligheidsbeleid in theorie en uitvoering bij de gemeenten Medemblik en Opmeer en concludeerde dat het informatieveiligheidsbeleid in beide gemeenten niet op orde was. Het beleid is op een te hoog abstractieniveau geschreven en daardoor moeilijk te operationaliseren en net zo moeilijk te monitoren.
Bij Shared Service Centrum De Som dat Medemblik met andere gemeenten deelt voor de ICT was beveiliging niet op orde en ontbrak noodzakelijke certificering. Het onderzoeksbureau heeft kunnen inbreken in de systemen. Waar het Shared Service Center zorgen uit handen zou moeten nemen, noemen meerdere medewerkers SSC De Som juist als een risico. Ook bleek het voor mysterie guests mogelijk op plaatsen in de gebouwen te komen die niet publiek toegankelijk zouden moeten zijn.
De samenwerking met andere gemeenten binnen SSC De Som – met verschillende prioritering tussen verschillende gemeenten – leidt tot trage besluitvorming, gebrek aan regie en kan daardoor leiden tot extra risico’s.
In de uitvoering zijn op alle drie de onderzochte onderdelen mens, organisatie en techniek onvolkomenheden gevonden. Dit levert risico’s op alle drie onderdelen.

Verkennend onderzoek Medemblik: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2017 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesfactoren van burger- en overheidsparticipatie, het uitgevoerde beleid in de gemeente Medemblik en de rol van de gemeenteraad.

Het rapport geeft inzicht in veranderingen over betrokkenheid bij beleid (burgerparticipatie) en initiatieven van burgers (overheidsparticipatie). De RKC heeft raad en college aanbevelingen gegeven om burger- en overheidsparticipatie tot een groter succes te maken in Medemblik.

Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesfactoren van burger- en overheidsparticipatie, het uitgevoerde beleid in de gemeente Opmeer en de rol van de gemeenteraad.
Het rapport geeft inzicht in veranderingen over betrokkenheid bij beleid (burgerparticipatie) en initiatieven van burgers (overheidsparticipatie).
De RKC heeft raad en college aanbevelingen gegeven om burger- en overheidsparticipatie tot een groter succes te maken in Opmeer.

  • 1
  • 2