Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Digitale dienstverlening

Met een onderzoek naar digitale dienstverlening wil de Rekenkamercommissie Olst-Wijhe inzichtelijk maken waar de gemeente staat op het gebied van digitale dienstverlening en of er eventuele verbeterpunten zijn. Het onderzoek biedt daarom inzicht in:

  • het beleid van de gemeente Olst-Wijhe en in hoeverre dit beleid aan de landelijke richtlijnen voldoet;
  • de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening;
  • de mening van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven over de digitale dienstverlening.

Bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar drie thema’s voor het onderzoek:

  • Landelijk en gemeentelijk beleid. Wat is het landelijke beleid ten aanzien van digitale dienstverlening, wat is het gemeentelijke beleid en in welke mate sluit het gemeentelijke beleid aan bij de (landelijke) doelstellingen?
  • Uitvoering. In welke mate komt de uitvoering overeen met het gestelde beleid, welke diensten biedt de gemeente digitaal aan, welke diensten handelt de gemeente digitaal af? Verloopt de uitvoering van het beleid volgens schema? En vooral, betrekt de gemeente minder en niet-digitaal vaardige gebruikers in de uitvoering van haar beleid?
  • Ervaring. Wat is de ervaring van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven met digitale dienstverlening van de gemeente (inclusief de minder digitaal vaardige burgers), wat zijn hun wensen en worden ze betrokken bij de doorontwikkeling van digitale dienstverlening?

Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe: verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in deze dynamiek op zoek naar haar rol, verantwoordelijkheden en manier van werken. Ze is voor steeds meer zaken verantwoordelijk, maar is daarbij in toenemende mate afhankelijk van de inzet van verenigingen, ondernemers en inwoners.
Het rapport gaat in op deze ontwikkelingen.

Evaluatie Kulturhusconcept

Het kulturhusconcept is een concept waarbij samenwerkingsvormen ontstaan tussen dienstverleners om zodoende de diensten die zij leveren in stand te houden of kwalitatief te verbeteren. Het concept als geheel heeft een brede invulling gekregen dat per dorp/kern vervolgens weer een geheel eigen invulling heeft gekregen. In de uitwerking heeft een en ander geleid tot de oprichting van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW). Inmiddels is deze stichting omgedoopt tot ‘ut Huus voor Welzijn en Cultuur’ (hierna kortweg aangeduid als: ut Huus). De stichting heeft tot doel een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen te behouden en waar mogelijk te verbeteren en de sociale samenhang (het gemeenschapsgevoel) te bevorderen door het creëren van ontmoetingsplaatsen voor inwoners.