Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Oss

Samenwerken in en buiten Oss

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn:
1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen.
2. Mogelijkheden schetsen van hoe er nog meer kan worden gestuurd bij de samenwerkingen.
3. Een overzicht geven van welke mogelijkheden er zijn. Dat wil zeggen welke samenwerkingsvormen er zijn en welke keuzenmogelijkheden die vormen kennen.
4. Inzicht bieden in hoe de keuzen van Oss in de praktijk concreet uitwerken en hoe de raad en organisatie kunnen sturen.
De eerste twee doelen staan in dit onderzoek centraal. Voor het derde doel hebben we een overzicht samenwerkingsvormen gemaakt; dit overzicht is digitaal te raadplegen. Voor het vierde doel zullen we enkele cases onderzoeken. Dit zijn vervolgonderzoeken. Het eerste vervolgonderzoek is economisch beleid.
Voorjaar 2017 zijn we daarmee gestart.

Rituele dans of Samenspel?: evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken 2011 – 2015

In 2016 beoordeelde de rekenkamercommissie Oss de doorwerking van rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015. Met doorwerking bedoelen we dat aanbevelingen uit rekenkamerrapporten zijn uitgevoerd en effect hebben gehad.
Het onderzoek wijst een aantal factoren aan die de doorwerking van deze rapporten hebben gestimuleerd of juist belemmerd. De rekenkamer heeft deze factoren vertaald naar aanbevelingen voor toekomstig rekenkameronderzoek.
Deze aanbevelingen zijn deels aan de gemeenteraad en deels aan het college van B&W van Oss gericht.