Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Soest

Aanbesteden openbaar

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid te toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid.