Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Waterschap de Dommel

Externe voorzitter van de Rekenkamer

Als onafhankelijke voorzitter draag jij zorg voor onderzoeken van de Rekenkamer.
Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Samen met de andere leden van de Rekenkamer geef je sturing aan de onderzoeken van de Rekenkamer. Je bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken en onderhoudt de communicatie met bestuur en directie.
Het tijdsbeslag van de voorzitter is naar schatting 100 uren op jaarbasis. Voor de werkzaamheden ontvang je een maandelijkse vergoeding van € 347 per maand. Reiskosten worden vergoed.

“De Dommel zet aan tot actie”. Onderzoek naar de effecten van vijf stimuleringsregelingen van Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel heeft verschillende regelingen waarmee ze allerlei partijen stimuleert – van scholen tot sportparken – om maatregelen te treffen. Van het aanleggen van klimaatbuffers, aanschaffen van regentonnen en afkoppelen van afvoerpijpen. Door deze regelingen mee te financieren, werkt het waterschap aan haar eigen ambities. Veel van deze regelingen bestaan reeds enkele jaren. Daarnaast is het waterschap in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 een andere koers gaan varen. Wat zijn de effecten van deze regelingen geweest en is aanpassing wenselijk? Met dit Rekenkamerrapport wordt deze vraag beantwoord voor de volgende stimuleringsregelingen: Afkoppelverdubbelaar, Subsidie voor klimaatbuffers en stimulering grondwateraanvulling, Stimuleringsregeling Groene schoolpleinen, Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en Stimuleringsregeling Blauwe Sportparken.