Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Woerden

2 leden en 1 voorzitter Rekenkamer Woerden

De gemeenteraad van Woerden zoekt drie leden, waaronder een voorzitter, voor zijn rekenkamer.

De Rekenkamer Woerden adviseert de gemeenteraad over het door de gemeente gevoerde bestuur. Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover.

Wij zoeken maatschappelijk betrokken rekenkamerleden met kennis van, ervaring met en belangstelling voor lokaal openbaar bestuur.