Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Zuid Limburg

Zelfsturing

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Gulpen-Wittem het proces van zelfsturing binnen de kerkdorpen faciliteert en ondersteunt en de wijze waarop het implementatieproces is voorgegeven. De vraag voor dit rekenkameronderzoek is afkomstig van het fractievoorzittersoverleg.