Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Zutphen

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de genoemde fasen van het op afstand zetten van taakuitvoering. Vervolgens is de praktijk onderzocht met behulp van illustratieve cases van taakuitvoering op afstand. Dit zijn de gemeenschappelijke regeling Tribuut (lokale belastingheffing), verzelfstandiging Musea (uitvoering museale kunst en cultuurbeleid) en de exploitatie van terrein Kaardebol (Kas). Alle cases hebben het kenmerk ‘verlengd lokaal bestuur’.