NVRR Handreiking " Inhuur Externen"

05-07-2009 | Publicatie
Categorie NVRR
Bron: NVRR-Kring Secretarissen
Korte beschrijving
Deze handreiking gaat in op de wijzen waarop rekenkamers om (kunnen) gaan met externe ondersteuning. De handreiking is een soort uitgebreide gereedschapskist. Per fase in de uitbesteding zijn de mogelijkheden en de do’s en dont’s voor externe inhuur beschreven. Verder zijn daar ervaringen van diverse rekenkamers aan toegevoegd
Publicatie document