Resultaten "De Drie Vragen" over kwaliteitszorg (2011)

12-01-2011 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
Medio januari 2011 heeft de werkgroep kwaliteit een enquête uitgezet bij de leden van de NVRR om na te gaan hoe zij denken over kwaliteit en welke prioriteiten zij zouden stellen. Dit is het samenvattend verslag van de uitkomsten. Allereerst is de commissie blij met de respons, deze bedroeg 128 oftewel 54% van de leden heeft meegewerkt aan de enquête. De gemiddelde respondent heeft behoefte aan concrete instrumenten en ziet graag communicatie via e-mail of een nieuwsbrief. Daarnaast heeft de gemiddelde respondent ook vele concrete suggesties aan de commissie meegegeven waarmee de commissie de komende tijd aan de slag gaat.
Publicatie document