Verslag en presentatie Workshop E samenwerkingsdag 2014 - Open Data

17-10-2014 | Publicatie
Categorie Algemeen
Korte beschrijving
Verslag workshop E tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Het verslag geeft de kernpunten van de discussies in de workshop weer, als aanvulling op de sheets. De workshop werd geleid door Rudi Turksema (Algemene Rekenkamer) en begon met de vraag: hoeveel ervaring heeft uw gemeente en uw rekenkamer met open data? Deelnemers konden hun gemeente positioneren op een kwadrant, maar vonden het lastig hun positie ten opzichte van andere gemeenten te bepalen.
Publicatie document