Jaarverslag 2014 Waterkring

17-03-2015 | Publicatie
Categorie Algemeen
Korte beschrijving
In dit tweede verslagjaar van de Waterkring stonden als activiteiten centraal: - De positionering van de Waterkring, bestuurlijk netwerk en publiciteit. - De ontwikkeling van een Position Paper over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. - De organisatie van het najaarscongres. - De onderlinge uitwisseling van ervaringen, het leren van de Algemene Rekenkamer, van de G4, van andere kringen uit de NVRR en van verdere versterking van het kwaliteitsbeheer. In het jaarverslag worden deze activiteiten achtereenvolgens toegelicht
Trefwoorden: Waterkring waterschappen
Publicatie document