Brief NVRR aan Ministerie van Financien over BTWplicht leden Rekenkamer(commissie)s

25-09-2013 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
Op 1 januari 2013 is de BTW-plicht voor commissarissen en toezichthouders van kracht geworden. Als bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), hebben wij ons afgevraagd of deze BTW-plicht ook geldt voor onze leden.
Publicatie document