Jaarverslag 2015 Waterkring NVRR

16-06-2016 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
In dit derde verslagjaar van de Waterkring stonden activiteiten centraal als: - de waterschapsverkiezingen, deze verkiezingen hebben grote invloed gehad op zowel de activiteiten als de samenstelling van de Waterking. - een position paper over nut en noodzaak van een rekenkamerfunctie bij waterschappen. Deze publicatie van dit document beoogde daarnaast waterschappen, die nog geen rekenkamerfunctie kenden, aan te moedigen na de verkiezingen aandacht te besteden aan de wenselijkheid ervan.
Publicatie document