Bevindingen onderzoek 'Ideale Gemeentelijke Rekenkamer'

07-03-2018 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
Onderzoek naar het functioneren van 'de ideale gemeentelijke rekenkamer' met als centrale onderzoeksvraag: 'welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed op of randvoorwaardelijk aan een goed werkende rekenkamer?
Publicatie document