Informatievoorziening jeugdhulp

04-12-2019 | Publicatie
Categorie Algemeen
Bron: Rekenkamer Hardenberg
Korte beschrijving
Per 1 januari 2015 zijn op het terrein van de jeugdhulp taken van het Rijk en de provincie overgedragen naar de gemeente. Sindsdien is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, hulp en zorg bij opvoeden en opgroeien, psychische problemen en stoornissen bij jeugdigen (de transitie). Met de overdracht van taken wil het Rijk dat de zorg voor de jeugd eenvoudiger, efficiƫnter en effectiever wordt. Dit moet worden bereikt door een andere manier van werken (de transformatie), waarbij meer ingezet wordt op preventie en de eigen kracht van burgers.
Publicatie document