• Home
  • Gearchiveerde evenementen

Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces

Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces op donderdag 1 juli van 9.30 -11 u.

De recentste NVRR nieuwsbrief meldt de special van het tijdschrift Bestuurskunde (juni’21) over decentraal rekenkameronderzoek.

Een prachtige aanleiding voor de kenniskring waarbij twee van de auteurs, Klaartje Peters en Arjan Kok met ons reflecteren op de volgende boeiende onderwerpen:

Klaartje Peters gaat nader in op het overzichtsartikel met o.a. het doel van het rekenkamerwerk, verantwoording in de politiek bestuurlijke context en de effectiviteit van ons werk.
Arjan Kok gaat in op rechtmatigheidsonderzoek door rekenkamers en hoe dat onderzoek zich verhoudt tot de rechtmatigheidscontrole door de accountant en tot de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording van het college van B en W.

Weer een mooie gelegenheid om collegiaal inzichten te delen. Graag aanmelden bij info@nvrr.nl voor de zoomlink die je van te voren ontvangt.

Masterclass Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden

In deze masterclass bespreken we hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Dit doen we langs twee invalshoeken. Ten eerste gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd kan worden in een dergelijke ambigue omgeving. Ten tweede door van relatief nieuwe ontwikkelingen binnen het beleidsonderzoek te laten zien wat ze kunnen.

De start is op 2 februari 2021.

Meer informatie is hieronder te vinden.

Masterclass Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden

In deze masterclass bespreken we hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Dit doen we langs twee invalshoeken. Ten eerste gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen
op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd kan worden in een dergelijke ambigue
omgeving. Ten tweede door van relatief nieuwe ontwikkelingen binnen het beleidsonderzoek te laten zien wat ze kunnen.

De start is op 2 februari 2021.

Webinar Handreikingen energietransitie I

Handreikingen energietransitie I en II

In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft een heldere inleiding in het energiesysteem en energiebeleid. Het accent ligt op ex post onderzoek naar energiebesparingsbeleid. Besproken wordt waar je bij dit type ex post rekenkameronderzoek aandacht voor dient te hebben. Wat de do’s en do nots zijn. Deze webinar wordt gegeven door Piet Boonenkamp. Expert in monitoring en evaluatie van nationaal energiebeleid.

De tweede webinar, handreiking energietransitie II, geeft inzicht in de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategien. Besproken wordt welke vormen van rekenkameronderzoek gedaan kunnen worden tijdens het ontwerp van deze strategieën, ex durante, of vooruitblikkend, ex ante. Deze webinar wordt gegeven door Yvonne Hofman, expert in de regionale energietransitie.

Tijdens de webinars wordt de materie toegelicht met praktijkvoorbeelden. Beide handreikingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met rekenkamerleden, de NVRR en beide experts.

  • Handreikingen energietransitie I zal plaatsvinden op donderdagavond 17 december van 19.30 – 21.30 uur.
  • Handreikingen energietransitie II zal plaatsvinden op maandag 21 december van 13.00 – 15.00 uur.

Hieronder kunt u zich gratis aanmelden voor 1 of beide webinars.

Webinar Privacy sociaal domein

De NVRR heeft door Necker een handreiking opgesteld voor rekenkamer(commissie)s die onderzoek willen (laten) doen op privacy in het sociaal domein. Een onderwerp met vele haken en ogen. De handreiking wordt gepresenteerd tijdens een webinar op dinsdag 1 december, 12.00-13.00 uur. Tijdens het webinar kan in discussie gegaan worden met de opstellers van de handreiking.

Geïnteresseerd? Dan kun u zich hieronder aanmelden voor het webinar. U ontvangt twee dagen voor aanvang van het webinar de link naar het webinar.

Algemene ledenvergadering

Geacht NVRR lid,

Het bestuur van de NVRR nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering wordt op vrijdag 27 november 2020 gehouden via Zoom. De digitale vergadering vindt plaats van 10-12 uur. De agenda kunt u hier vinden.

We zien u graag op 27 november via Zoom.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVRR

Lunch-webinar “Ducttape en WD-40”

Lunch-webinar “Reken op Resultaat”

“Ducttape en WD-40”: instrumenten intelligent inzetten

De NVRR organiseert dit najaar vier lunch-webinars over lokale rekenkamers. Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk spitten steeds in drie kwartier een praktisch onderwerp uit. We delen inzichten en ervaringen. En passen die meteen toe! Zo kun je jouw rekenkamerwerk nog effectiever maken.

Deelname is gratis.

Doelgroep: leden, voorzitters, secretarissen en onderzoekers van lokale rekenkamer(commissie)s.

Lunch-webinar “Ducttape en WD-40”

Lunch-webinar “Reken op Resultaat”

“Ducttape en WD-40”: instrumenten intelligent inzetten

De NVRR organiseert dit najaar vier lunch-webinars over lokale rekenkamers. Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk spitten steeds in drie kwartier een praktisch onderwerp uit. We delen inzichten en ervaringen. En passen die meteen toe! Zo kun je jouw rekenkamerwerk nog effectiever maken.

Webinar terugkijken

Bekijk de webinar hier terug.

Lunch-webinar “Je hebt wat onder de leden”

Lunch-webinar “Reken op Resultaat”

“Je hebt wat onder de leden”: benut elkaars vaardigheden en eigenaardigheden, en elkaars kennis en kennissen

De NVRR organiseert dit najaar vier lunch-webinars over lokale rekenkamers. Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk spitten steeds in drie kwartier een praktisch onderwerp uit. We delen inzichten en ervaringen. En passen die meteen toe! Zo kun je jouw rekenkamerwerk nog effectiever maken.

Deelname is gratis.

Doelgroep: leden, voorzitters, secretarissen en onderzoekers van lokale rekenkamer(commissie)s.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.