• Home
 • Gearchiveerde evenementen

Congres Kring Noord 10 juni 2022

NVRR-Noord organiseert op vrijdag 10 juni om 13.00 uur haar eerste live congres sinds jaren. Het thema wordt rekenkamers en jeugdzorg. Op dit moment is dit één van de meest zorgwekkende onderdelen van het lokale overheidsbestuur. Het programma zal binnenkort bekend worden.

Aanmelden kan al wel via info@nvrr.nl.

Locatie: Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten.

Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

Eindelijk is er gelegenheid tijd om elkaar in een fysieke bijeenkomst op informele wijze te ontmoeten en ook weer kennis te delen in relatie tot het Rekenkamerwerk!

Daarom nodigen wij leden van Limburgse Rekenkamers en -Rekenkamercommissies, geïnteresseerde raadsleden en griffiers uit voor een ontmoeting in Roermond op 17 juni 2022.

Er is een inhoudelijk programma, maar de bijeenkomst geeft zeker ook volop gelegenheid voor informele ontmoeting bij de ontvangst en borrel na afloop.

Bij deelname graag uiterlijk 30 mei aanmelden bij: arnovestjens@roermond.nl. Bij aankomst kunt u zich melden bij de publieks-ingang van het stadhuis aan de Markt. Het NS station ligt op 7-8 minuten lopen van het stadhuis. Parkeren (betaald) kan in parkeergarage Q-park Roersingel 13, Roermond of parkeergarage Kazerneplein, Maashaven 144, Roermond. Vanuit daar is het 5 minuten lopen naar stadhuis.

Programma

13.30
Ontvangst met koffie en vlaai (in de Burgerzaal, het programma vindt vanaf 14.00 plaats in de Tuinzaal).

14.00
Opening door Angelique Hubens, voorzitter Kennisplatform. Angelique Hubens is lid van de Rekenkamers van Gennep en Nieuwegein.

14:10
De meerwaarde van een rekenkamer.
Na bijna 20 jaar ervaring met het fenomeen “Rekenkamer” kunnen we een balans opmaken. Is de Rekenkamer een cadeautje voor de raad en -zo ja- waar zit dan “het plezier” voor de raad en op welke manier geef je inhoud aan je rol als Rekenkamer, hoe blijf je actueel en hoe richt je het onderzoek meerjarig in.
Presentatie in interview-vorm waarbij John Lommen (secretaris Rekenkamer Leudal) in gesprek gaat met Ard Schilder (directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer) en Simon Duindam (lid en onderzoeker van de Rekenkamer Leudal).
Ook gelegenheid voor verder gesprek met de aanwezigen.

15.00
Korte pauze.

15.10
De meerwaarde van rekenkamersamenwerking
Emiel Broere, tot voor kort extern lid van de Rekenkamer Venlo, gaat in op de kosten en baten van de samenwerking van 11 Limburgse rekenkamer(commissie)s in 2021 in het onderzoek naar BsGW, de Limburgse belastingsamenwerking.
Het rapport is online te vinden op: https://www.venlo.nl/onderzoeken-rekenkamer)
Vervolgens gesprek met de aanwezigen: wat levert samenwerking op en wat moet je erin investeren?

16:00
Informele afsluiting/Borrel.

Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

In de verdiepende module P&C-cyclus maak je kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van een gemeente en krijg je inzicht hoe je deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV.
In deze module staat de P&C-cyclus centraal en krijg je op hoofdlijnen inzicht in hoe je de bijbehorende documenten van de P&C cyclus als rekenkamer(commissie) kunt lezen en benutten.
Je krijgt inzicht in de functie van de P&C cyclus en aan de hand van de P&C-cyclus voor begroten en verantwoorden leert hoe de financiën van de gemeente op hoofdlijnen zijn opgebouwd.
Verder krijg je bij elke fase van de P&C-cyclus aan de hand van een actieve oefening inzicht hoe je als rekenkamer(commissie) deze fase kunt benutten.
Na afloop van de cursus kun je de stukken van de P&C-cyclus begrijpen en beredeneren welke instrumenten je hebt om raadsleden te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol.
De verdiepende module P&C-cyclus is gericht op de leden en ondersteunende staf van gemeentelijke rekenkamer(commissies).
De module zal worden verzorgd door dr. Sjoerd Keulen. Sjoerd is expert onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de rekenkamer Utrecht.

De verdiepende module wordt op vrijdag 20 mei in 2 interactieve sessies van elk 2 uur op Zoom verzorgd (van 11.00 – 13.00 en van 14.00 – 16.00 uur).

De kosten zijn €100 voor leden en €150 voor niet-leden.

Bijeenkomst landelijke kenniskring

Op 10 juni van 10 tot 12:30 uur vindt er een fysieke bijeenkomst van de landelijke kenniskring plaats. Het is goed om elkaar na lange tijd weer fysiek te spreken en ook is het een mooi moment om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de kenniskring Birgitta Dolfing. Het onderwerp van de bijeenkomst zal informatiebeveiliging zijn. Etienne Lemmens van Prae Advies neemt ons mee in onder meer: het opzetten van een onderzoek naar informatiebeveiliging, waar je als onderzoeker tegen aan loopt, hoe ga je om met openbaarmaking van bevindingen en wat is de rol van de raad bij informatiebeveiliging. Na de presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Seven in Utrecht. Aanmelden kan hieronder.

Webinar van Wob naar Woo

Vanuit de NVRR is het idee te staan om meer onderling met elkaar over inhoudelijke zaken te spreken, vandaar dat we vanaf 2022 webinars organiseren. Het eerste webinar ging over kennis maken met de raad. Dit tweede webinar zal over “van Wob naar Woo” gaan. Per 1 mei treed de Woo in werking, een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er in het kader van de Woo allemaal gaat veranderen. Juliette van der Jagt-Jobsen werkzaam als senior juridisch adviseur bij VNG neemt ons mee in de juridische aspecten van de nieuwe wet. Zij werkte ook mee aan de handreiking “Van Wob naar Woo” die vanuit de VNG is verschenen.

Het webinar is op 12 mei van 12:15 tot 13 uur. Aanmelden kan hieronder.

Specifieke vragen die je over dit onderwerp graag besproken wil zien, kunnen vooraf gesteld worden via manon.fokke@nvrr.nl.

Symposium ‘Zijn de lokale rekenkamers volwassen?’

De lokale rekenkamers bestaan 20 jaar en dat vieren we! Maar hoe volwassen zijn ze eigenlijk? Dat is de centrale vraag tijdens een symposium op vrijdagmiddag 8 april in Alphen aan den Rijn.

Prof. Douwe Jan Elzinga

We blikken terug en vooruit. Dat doen we onder andere met de ‘geestelijk vader’ van de lokale rekenkamers, prof. Douwe Jan Elzinga. Hoe kijkt hij, 20 jaar na de stelselwijziging, naar de lokale rekenkamers en hun toegevoegde waarde voor de gemeenteraden?

De griffie van Alphen aan den Rijn zorgt voor een live-stream vanuit de raadszaal (van 14:00 tot 15:30 uur).

De live stream is te bekijken via:

https://channel.royalcast.com/gemeentealphenaandenrijn/#!/gemeentealphenaandenrijn/20220408_1

Aanmelding

Meldt u hieronder aan.

Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadshuisplein 1, Alphen aan den Rijn.

Programma

 • 13:30 uur: Inloop met taart.
 • 14:00 uur: Burgemeester Liesbeth Spies heet de aanwezigen welkom. Dagvoorzitter Renée Wiggers (voorzitter van de Vereniging van Griffiers) zet het thema neer. Hoe volwassen zijn de lokale rekenkamers?
 • 14:15 uur: Inleiding door prof. Douwe Jan Elzinga (destijds voorzitter van de staatscommissie Dualisme en lokale democratie). Wat was de bedoeling? Hoe groot is de toegevoegde waarde van lokale rekenkamers? Wat vinden gemeenteraden ervan?
 • 14:45 uur: Gesprek met de zaal.
 • 15:00 uur: Samenspel tussen lokale rekenkamers en gemeenteraden.
  Een panelgesprek met mensen die werken in lokale rekenkamers en met raadsleden:

  • Frank van der Knaap  (plaatsvervangend voorzitter van rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn)
  • Ans Hoenderdos (directeur Randstedelijke Rekenkamer)
  • Rudi Turksema (onafhankelijk lid van rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp)
  • Marleen Persoon (raadslid Voorschoten)
 • 15:30 uur: Uitwisseling in groepjes.
  Welke aspecten zorgen voor een goed samenspel tussen gemeenteraden en lokale rekenkamers? Wat zijn ervaringen, tips en trucs?
 • 16:15 uur: Wat nu? De dagvoorzitter bevraagt de zaal. Waar moeten we aan werken?
 • 16:30 uur: Elzinga vat met wijsheid samen. Aansluitend heffen we het glas op de verjaardag van de lokale rekenkamers!

NVRR-lunchwebinar ‘Kennis maken met de raad’

Onderzoeken doen we vooral voor de raad. Maar onze rekenkameronderzoeken hebben alleen impact als raadsleden ze echt kunnen “ontvangen”. Daarvoor moet je op elkaar inspelen en goed samenwerken. De raadsverkiezingen in maart zijn een prima aanleiding voor een goed gesprek daarover met je raad.

Hoe maak je op een zinvolle manier samen kennis? Los van de waan van de dag delen waarom je er voor de raad bent, wat je wilt bereiken en hoe je werkt. En wat raadsleden belangrijk vinden in de samenwerking met hun rekenkamer(commissie).

Daarover organiseren Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg donderdag 24 maart 2022 van 12:15 – 13:00 uur een gratis lunch-webinar.

Het is een reprise van het luchwebinar van eind 2021.
Je krijgt allerlei praktische tips en hulpmiddelen.
Van ons en van elkaar. We doen deze reprise kort na de verkiezingen, zodat je nog snel goede input krijgt voor het steviger invullen van je plek in het startprogramma van de raad!

Verdiepingscursus Omgevingswet

Waar gaat het over

“De wet wordt (weer) uitgesteld” versus “De wet gaat gewoon door op 1 juli 2022”. Ook veel gehoord: “Er verandert niet zoveel dus wij wachten wel even af” tot “Het wordt een nog grotere operatie dan de Drie decentralisaties in 2015”. Kortom heel verschillende beelden over dezelfde wet die in 2016 al door de Tweede Kamer is aangenomen.

Eén ding is zeker: er zal op bestuurlijk niveau veel veranderen voor gemeenten, provincies en waterschappen. En dat heeft uiteraard de nodige consequenties voor het werk van de rekenkamer(commissie)s. De Verdiepingscursus Omgevinsgwet zorgt er voor dat u op hoofdlijnen kunt meepraten over de Omgevingswet. U bent in staat om mogelijke onderzoeksthema’s te herkennen en u kunt de eerste onderzoeksvragen formuleren. En niet onbelangrijk: u kunt zelf onderzoeken uitvoeren en u kunt externe bureaus adequaat begeleiden.

Suggesties voor rekenkameronderzoeken

Elke gemeente, elke provincie en elk waterschap is uniek. Dat geldt ook voor de implementatie van de Omgevingswet in die organisaties en de wijze waarop met de Omgevingswet gewerkt gaat worden. Toch is het mogelijk een aantal suggesties voor rekenkameronderzoek te doen. Tijdens de Verdiepingscursus wordt een groot aantal suggesties besproken.

Cursusmateriaal

Voor de cursus is een syllabus samengesteld met de hoofdlijnen van de te bespreken thema’s. In de syllabus is per thema een literatuurlijst opgenomen. De syllabus wordt één week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst toegezonden. De presentaties van beide dagen worden na afloop aan de verdiepingscursus ter beschikking gesteld.

Opzet

Aan de hand van een 16-tal thema’s wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de Omgevinsgwet

De twee bijeenkomsten vinden plaats op:
10 februari en 10 maart 2022 en verlopen volgens een vast stramien:

 • 09.00 – 12.30 uur Ochtendgedeelte met halverwege een pauze
 • 12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
 • 13.30 – 16.30 uur Middaggedeelte met halverwege een pauze
 • 16.30 uur Afsluiting

De twee bijeenkomsten vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen en adviezen in verband met COVID-19.
De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Nico op de Laak (Rekenkamercommissie Bernheze en Rekenkamercommissie Roermond).

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Verdiepende module P&C-cyclus

VANWEGE HET BEPERKTE AANTAL AANMELDINGEN ZAL DEZE CURSUS NIET PLAATSVINDEN. BINNEN 3 MAANDEN ZAL DEZE CURSUS OPNIEUW AANGEBODEN WORDEN

In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV.

In deze module staat de P&C-cyclus centraal en krijgt u op hoofdlijnen inzicht in hoe u de bijbehorende documenten van de P&C-cyclus als rekenkamer(commissie) kunt lezen en benutten.

U krijgt inzicht in de functie van de P&C-cyclus en aan de hand van de P&C-cyclus voor begroten en verantwoorden leert u hoe de financiën van uw gemeente op hoofdlijnen zijn opgebouwd.
Verder krijgt u bij elke fase van de P&C-cyclus aan de hand van een actieve oefening inzicht hoe u als rekenkamer(commissie) deze fase kunt benutten.

Na afloop van de cursus kunt u de stukken van de P&C-cyclus begrijpen en beredeneren welke instrumenten u kunt gebruiken om raadsleden te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol.
De verdiepende module P&C-cyclus is gericht op de leden en ondersteunende staf van gemeentelijke rekenkamer(commissies).

De module zal worden verzorgd door dr. Sjoerd Keulen. Sjoerd is expert onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de rekenkamer Utrecht.

De verdiepende module wordt op vrijdag 10 december in 2 interactieve sessies van elk 2 uur op Zoom verzorgd (van 10.00 – 12.00 en van 13.00 – 15.00 uur).

De kosten zijn €100 voor leden en €150 voor niet-leden.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.