Skip to main content

Lunchwebinar: Leren van elkaar

Wil jij leren van de rode draden uit de rekenkameronderzoeken van de meta-analyse Woonbeleid? Luister dan naar het lunchwebinar op 8 februari 2024 van 12:00 tot 13:00 met SWECO, die de meta-analyse uitvoerde.

Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie. Via het metadossier zijn in juli 2022 de rekenkamerrapporten over wonen systematisch gebundeld en ontsloten. Daarop heeft SWECO nu een inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt. Het onderzoek geeft inzicht in de beleidsmatige vraagstukken die rekenkamers onderzoeken en de lessen die hieruit volgen. Daarnaast heeft SWECO gemeente overstijgende vraagstukken en lacunes die nog aandacht vragen in beeld gebracht. Daarmee geeft het onderzoek inzicht in de (beleidsmatige) rode draden die binnen de rekenkameronderzoeken naar voren komen. Deze kennis delen we ook graag met jou!

Verdiepingsmodule P&C cyclus

In de verdiepende module P&C-cyclus maak je kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van een gemeente en krijg je inzicht hoe je deze als gemeentelijke rekenkamer kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV.

In deze module staat de P&C-cyclus centraal en krijg je op hoofdlijnen inzicht in hoe je de bijbehorende documenten van de P&C cyclus als rekenkamer kunt lezen en benutten. Je krijgt inzicht in de functie van de P&C cyclus en aan de hand van de P&C-cyclus voor begroten en verantwoorden leer je hoe de financiën van de gemeente op hoofdlijnen zijn opgebouwd. Verder krijg je bij elke fase van de P&C-cyclus aan de hand van een actieve oefening inzicht in de manier waarop je als rekenkamer deze fase kunt benutten. Na afloop van de cursus kun je de stukken van de P&C-cyclus begrijpen en beredeneren welke instrumenten je hebt om raadsleden te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol.

De verdiepende module P&C-cyclus is gericht op de leden en ondersteunende staf van gemeentelijke rekenkamer.
De module zal worden verzorgd door dr. Sjoerd Keulen. Sjoerd is expert onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de rekenkamer Utrecht.

Boekpresentatie ‘Beleidsevaluatie in theorie en praktijk’

Op donderdag 30 november 2023, van 16:00 – 17:00 uur, wordt de tweede editie van ‘Beleidsevaluatie in theorie en praktijk – Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek’ feestelijk gepresenteerd aan Pieter Duisenberg, sinds september 2023 president van de Algemene Rekenkamer.

Dit vindt plaats op de ‘Spaanse Trap’ van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden (Wijnhavengebouw, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag).

Inschrijven
U kunt zich voor de boekpresentatie inschrijven door een e-mail te sturen naar m.vanderhorst@boom.nl.

Voorjaarscongres: Meer vertrouwen in de overheid: heeft de rekenkamer een rol?

Het thema vertrouwen in de overheid is bijzonder actueel: uit onderzoek komt het inzicht dat inwoners vertrouwen in de overheid verliezen. Het Rijk heeft veel taken op afstand gezet, bij Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een wettelijke taak, maar ook veel door decentralisatie naar medeoverheden. Zeker gemeenten als overheid die het dichtste bij de inwoner staat hebben dus een belangrijke rol in de dienstverlening aan die inwoner. Hoe zorgen die gemeenten er voor dat ze er zijn voor die inwoners die hun gemeente nodig hebben? Wat is de juiste werkwijze, hoe gaat het met bijvoorbeeld het sinds de drie decentralisaties veelgehoorde maatwerk in de praktijk? En hoe kunnen we hier als decentrale rekenkamers betekenisvol onderzoek naar doen? En zo wellicht ook nog bijdragen aan het herstel van vertrouwen van de inwoners in die (decentrale) overheid?

In dat laatste zit een belangrijk punt waar we als rekenkamers verder over kunnen nadenken. Als rekenkamers iets kunnen bijdragen zullen we meer en vaker inwoners (en bedrijven en maatschappelijke organisaties) bij onderzoeken moeten betrekken en actiever (dan alleen maar op de website zetten van een rapport) over de resultaten moeten communiceren. Dit zal balanceren worden tussen pijnpunten blootleggen maar toch bouwen aan vertrouwen. Een relevante vraag hierbij is: Zullen kritische constateringen niet juist worden gelezen als ‘zie je wel, de overheid bakt er niets van’ en dus eerder bijdragen aan het wantrouwen?

Symposium Rekenkamer Enschede

De Rekenkamer Enschede bestaat dit jaar 25 jaar. Dat vieren we met een symposium met interessante sprekers op vrijdagmiddag 8 december.

U bent welkom vanaf 13:15 voor een kop koffie of thee. Het programma start om 13:45. Op het programma staan meerdere interessante sprekers en twee levendige panelgesprekken. Om 16:30 sluiten we af met een gezellige borrel.
Locatie van het symposium is het Auditorium in de Museumfabriek, Het Rozendaal 11, Enschede.

Aanmelden graag uiterlijk 30 november via rekenkamer@enschede.nl.

Lunchwebinar: Handleiding doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

Dit najaar heeft de Algemene Rekenkamer een voor iedereen toegankelijke publieksversie gepubliceerd van de Handleiding doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. In deze handleiding bespreekt de Algemene Rekenkamer alle componenten die belangrijk zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van rekenkameronderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid, zoals het formuleren van toetsende vragen, vormgeven van normen en toepassing van onderzoeksmethoden. Maar hoe kun je dit lokaal in de rekenkamer toepassen?

Op 27 februari zal Ruud van Druenen, senior onderzoeker en methodologisch adviseur bij de Algemene Rekenkamer en voormalig lid van de Rekenkamer Wageningen, samen met collega’s in een webinar ingaan op hoe deze handleiding decentrale rekenkamers kan helpen om rekenkameronderzoek te doen. Dat gebeurt zo veel mogelijk op basis van de wensen van deelnemers. Mocht je op basis van het lezen van de handleiding al vragen hebben over de handleiding, deel deze dan via info@nvrr.nl. De webinar zal zoveel mogelijk worden gebaseerd op de ontvangen input.

Het webinar is op 27 februari, 12-13u.

Lunchwebinar: meta-analyse schuldhulpverlening

In het lunchwebinar presenteert Etienne Lemmens de meest recente meta-analyse over schuldhulpverlening. De NVRR ontwikkelt sinds 2 jaar metadossiers en meta-analyses. In de metadossiers zijn ruim 40 onderzoeksrapporten van rekenkamers over één onderwerp systematisch ontsloten. Zo zijn er dossiers over de jeugdhulp, externe inhuur, schuldhulpverlening, informatiebeveiliging en woonbeleid. Zoals Cor van Montfort in zijn essay in de jubileumbundel van de NVRR opmerkt: “Wat … kennisdeling betreft is trouwens de sectie op de NVRR-website waarin de metadossiers over jeugdhulp, woonbeleid, informatiebeveiliging en schuldhulpverlening zijn opgenomen een best practice die hier niet onvermeld mag blijven. Deze dossiers bieden een geweldig rijke bron aan kennis, tips & tricks, do’s and dont’s en inzicht. Ze verdienen het om door een breed publiek gelezen en gebruikt te worden.”

In de meta-analyses vragen we expertbureaus om op basis van het metadossier een verdiepende analyse te maken van hetgeen de rekenkamerrapporten op dat onderwerp beleidsmatig opleveren. Op 30 november lopen we samen met de deelnemers en experts door de analyse schuldhulpverlening. Ook zal er een tipje van de sluier gelicht worden voor de meta-analyse woonbeleid.

Het webinar zal 30 november van 12-13u plaatsvinden.

Wintercongres kring noord met goudvinkuitreiking!

Op 24 november organiseert de kring noord haar wintercongres in de historische statenzaal van de provincie Groningen. Op dit congres staat woonbeleid en rekenkameronderzoek naar dit beleid centraal. Er zullen diverse sprekers uit de praktijk aanwezig zijn en er zal aandacht zijn voor het metadossier Woonbeleid en de meta-analyse Woonbeleid. Het adres: Provinciehuis Groningen (Statenzaal), Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen.

Naast de verschillende sprekers over woonbeleid, zal de uitreiking van de Goudvink plaatsvinden op het wintercongres.

Er is een grens aan het aantal deelnemers; meld u dus snel aan!

Training: Pakkende rapporten schrijven

Hoe schrijf je met meer gemak en effectief een rapport? Hoe zorg je ervoor dat de tekst de lezer aanspreekt en overtuigt? Hoe breng je je boodschap binnen tien seconden over aan een lezer met weinig tijd? In deze praktische en aantrekkelijke training krijg je hiervoor inzichten en tips. Het gaat om een eendaagse training waarin je aan de slag gaat met een eigen tekst of casus. In deze tekst pas je direct de aangereikte tips en inzichten toe. Aan het einde van de dag weet je hoe met meer gemak – en misschien met meer plezier – komt tot een overtuigend, effectief en aansprekend rapport.

Let op, er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deze training. De training is kosteloos, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.