Skip to main content

Lunchwebinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 3 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van tevoren deze op het inschrijfformulier te delen.

Lunchwebinar ‘Rekenkameronderzoek doen samen met burgers’

Rekenkameronderzoek wordt traditioneel geheel uitgevoerd door onderzoekers. Als burgers een rol hebben in rekenkameronderzoek, dan is dat met name als respondent. Terwijl een actievere rol van burgers bij rekenkameronderzoek wel degelijk meerwaarde heeft.

Wanneer burgers en rekenkamers samen onderzoek doen, krijgen we bijvoorbeeld toegang tot data die we anders niet zouden kunnen verzamelen en vergroten we het draagvlak van het onderzoek bij zowel burgers als de raad. Daarnaast stelt het burgers in staat betrokken te worden bij een onderwerp dat hen raak en hier meer over te leren.

Maar hoe pak je dit als rekenkamer aan? Bij welke delen van het onderzoek kun je burgers betrekken? En waar moet je rekening mee houden? Binnen de wetenschap is hier al ervaring mee opgedaan, onder de naam ‘citizen science’. Hier organiseren de NVRR en de G4-rekenkamers tezamen twee gratis webinars over.

Tijdens het eerste lunchwebinar op 29 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur horen we van hoogleraar Tine de Moor over haar ervaringen met citizen science en hoe dit toegepast kan worden in een rekenkameronderzoek.

Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 2 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van te voren deze op het inschrijfformulier kenbaar te maken.

Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 2 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van te voren deze op het inschrijfformulier kenbaar te maken.

NVRR jubileumcongres

De NVRR bestaat dit jaar 20 jaar. Dat vieren we met een feestelijk jubileumcongres op woensdag 11 oktober. Noteer je hem vast in de agenda? Wij zien uit naar een feestelijk congres!

No show fee is 75 euro voor later afmelden dan 14 dagen van tevoren.

Mini-symposium Mensenwerk: gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak

Cultuur en gedrag zijn een belangrijke factor in het succes van de organisatie en in hoe de uitkomsten van rekenkameronderzoek landen in de organisatie. Maar hoe onderzoek je cultuur en gedrag op een manier die niet alleen kwalitatief solide en betrouwbaar is, maar ook waarde toevoegt? En hoe kun je met rekenkameronderzoek positief bijdragen aan cultuur en gedrag in de organisatie? Deze vragen staan centraal in dit mini-symposium met onder andere Manja Knevelbaard en Rogier van der Wal als sprekers! Ben jij er bij?

Het mini-symposium vindt plaats tussen 10.30 en 15 uur in Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht. Na afloop is er een borrel.

Minicongres Kring Noord

Vrijdagmiddag 16 juni organiseert NVRR-Noord een bijeenkomst over het woonbeleid.

Gemeenten kampen overal in Nederland met een ernstig woningtekort. Welk beleid is er geformuleerd? Wat doen gemeenten en hoe effectief is dat? Welke lessen zijn er te trekken uit bestaande rekenkamerrapporten?

Locatie

De bijeenkomst is in het provinciehuis van Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen).

Programma

Download de bijlage hieronder.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor dit congres via: a.penninga@hethogeland.nl onder vermelding van ‘NVRR Noord zomercongres 16 juni’. Geef a.u.b. meteen door aan welke workshop u wilt deelnemen.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NVRR heeft alle leden uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart van 09:45 tot 10:30 uur in Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht.

De vergaderstukken voor de ALV zijn per mail toegestuurd.

Op dezelfde dag organiseert de NVRR tevens het congres: “het gezag van de rekenkamer”. Alle leden van rekenkamers/rekenkamercommissies zijn welkom bij het congres. U kunt zich hiervoor separaat aanmelden.

We zien u graag op vrijdag 31 maart in Utrecht.

Agenda voor de ALV

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda
  1. Bestuursmutatie
 3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 2 december 2022
 4. Voordracht tot benoeming bestuurslid Linze Schaap
 5. Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden
 6. Bijgestelde meerjarenbeleid en begroting
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Webinar: De lokale rekenkamer, is dat iets voor mij?

Elke gemeente heeft een rekenkamer, die onafhankelijk onderzoek doet naar wat de gemeente doet. Dat gaat om meer dan rekenen. Rekenkamers onderzoeken wat er gebeurt, wat dat kost en oplevert. En hoe dat beter kan.

Denk je er aan om misschien lid te worden van zo’n rekenkamer? Leuk! Weet je niet precies of het wat voor je is? Doe mee met dit webinar!

Op maandag 17 april van 12:00 – 13:15 uur verkennen we of zo’n lokale rekenkamer iets is voor jou. Natuurlijk kun je er al je vragen stellen. En wij delen onze ervaringen, tips en inzichten. Met maximaal 15 deelnemers per sessie, zodat er ruimte is om alle vragen goed te bespreken. Na afloop weet je of de lokale rekenkamer iets voor jou is (en jij iets voor de rekenkamer). Het kost je niets, behalve je tijd.

De bijeenkomsten worden geleid door Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg. We hopen je te ontmoeten!

Wil je vooraf meer weten? info@nvrr.nl.

En bekijk alvast deze animaties over lokale rekenkamers.

De volgende vragen komen zeker aan bod:

 • Wat doet een rekenkamer eigenlijk?
 • En wat doe je als rekenkamerlid?
 • Hoeveel tijd kost me dat?
 • En welke vergoeding krijg ik?
 • Wat moet ik daarvoor kunnen, zijn er eisen?
 • Hoe verken ik verder of het wat voor me is?