Denktank evaluatie en monitoring energiebeleid

We starten een Denktank evaluatie en monitoring energiebeleid, wilt u meedoen? Meld u aan!

Om de energietransitie en het klimaatakkoord te realiseren is er energiebeleid op nationaal en lokaal niveau. Beleid waar een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage mee gemoeid is. Beleid dat ook innovatief en flexibel moet zijn om op efficiente en snelle wijze stappen te kunnen maken. Beiden elementen die monitoring en evaluatie niet altijd gemakkelijk maken maar gezien de enorme investeringen deste noodzakelijker. In het najaar start de NVRR een denktank evaluatie en monitoring energiebeleid. Gezien de overwegende nadruk lokaal op energiebesparing, zal in deze denktank allereerst gekeken worden naar energiebesparingsbeleid. Samen met een expert op het terrein van monitoring en evaluatie van energiebeleid zal er gezocht en gekeken worden naar handvatten voor rekenkamerleden en rekenkameronderzoek. De uiteindelijke uitkomst van deze denktank zal een handleiding zijn voor dit type onderzoek.

We zijn voor deze denktank op zoek naar deelnemers die ervaringen hebben opgedaan met dit type Rekenkamer(commissie)onderzoek.

Mocht u bij willen dragen aan of mee willen denken met deze denktank, meld u dan aan bij ons bureau via het volgende emailadres: energietransitie@nvrr.nl.

We starten eind november/begin dec, en zullen ook in januari en februari een bijeenkomst hebben. Eind maart hopen we de handleiding te hebben afgerond. De bijeenkomsten zullen in de middag of avond plaatsvinden in Utrecht in de nabijheid van Utrecht Centraal.

We zien u graag!

Update: de corona crisis zorgt voor enige vertraging met betrekking tot de oplevering van de handleiding. De verwachting is dat helf mei de handreiking gereed is.