Skip to main content

Metadossiers en meta-analyses

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Rekenkamers onderzoeken vaak dezelfde (soort) onderwerpen. Het is handig om vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader, conclusies en aanbevelingen te rade te gaan bij bij rapporten van andere rekenkamers. De NVRR maakt daarom metadossiers voor veelonderzochte onderwerpen. Daarin worden de kennis en ervaring uit rekenkamerrapporten ontsloten en toegankelijk gemaakt.

De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers maar ook voor andere partijen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het betreffende onderwerp hebben opgeleverd.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.