Metadossier

3 vragen peiling over metadossiers

Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen, -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers. Voorbeelden zijn projecten, inkoop & aanbestedingen, externe inhuur of verbonden partijen. Over deze onderwerpen zijn al veel rekenkamerrapporten verschenen die in de bibliotheek van de NVRR opgenomen zijn. En dan kan het soms lastig zijn om de weg in de onderzoeksvragen en normenkaders te vinden en keuzes te maken. We gaan met behulp van metadossiers deze kennis beter ontsluiten. In een metadossier staan de belangrijkste overeenkomsten en (lokale) verschillen in rekenkameronderzoeken naar een onderwerp. We starten in 2021 met één metadossier om zo ook ervaring op te kunnen doen met deze werkwijze. Dat zou een metadossier kunnen zijn over inkoop en aanbestedingen of grote projecten, maar we zijn benieuwd welke ideeën de leden hierover hebben. Daarom voeren we weer een 3-vragen-peiling uit.
Reageren kan tot en met dinsdag 2 maart 2021.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.