Skip to main content

Metadossiers

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Rekenkamers onderzoeken vaak dezelfde (soort) onderwerpen. Het is handig om vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader, conclusies en aanbevelingen te rade te gaan bij bij rapporten van andere rekenkamers. De NVRR maakt daarom metadossiers voor veelonderzochte onderwerpen. Daarin worden de kennis en ervaring uit rekenkamerrapporten ontsloten en toegankelijk gemaakt.

De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers maar ook voor andere partijen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het betreffende onderwerp hebben opgeleverd.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Jeugdhulp

Metadossier Jeugdhulp

Het metadossier is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van BZK. Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Corine Baarda.

Meta-analyse Jeugdhulp

Op het metadossier is in opdracht van de NVRR door KokxDeVoogd een meta-analyse uitgevoerd. In deze meta-analyse worden de resultaten van de in het metadossier opgenomen rekenkamerrapporten beleidsmatig geanalyseerd.

Andere metadossiers