Skip to main content

Manon Fokke voorgedragen als kandidaat-wethouder

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Manon Fokke voorgedragen als kandidaat-wethouder

Onze directeur is vandaag in Maastricht voorgedragen als kandidaat-wethouder. Als de gemeenteraad van Maastricht instemt met deze voordracht, zal Manon met ingang van 14 juni benoemd worden als wethouder Financiën, bedrijfsvoering, burgerparticipatie & lobby.

Manon Fokke:
“Ik ben ontzettend vereerd met de voordracht, maar ik vind het ook jammer om de NVRR alweer zo snel te verlaten. We zijn de afgelopen tijd hard aan de slag geweest met het verder professionaliseren van de vereniging en dat werk was natuurlijk nog lang niet af. Ook de behandeling van het wetsvoorstel maakt dat er de komende tijd veel werk aan de winkel is in rekenkamerland.
Het decentraal bestuur blijft me aan het hart gaan en ik ben dan ook blij dat ik daar vanuit een andere rol en positie een bijdrage aan mag blijven leveren.”

Ans Hoenderdos (voorzitter NVRR):
“We betreuren het dat Manon vertrekt. Ze heeft in een korte periode veel gerealiseerd en op de rails gezet, dat beloofde veel voor de toekomst. Aan de andere kant begrijpen we als bestuur ook terdege dat je zon kans niet kunt laten lopen. We wensen Manon veel plezier in haar nieuwe baan, waar ze het decentrale bestuur vanuit een andere rol gaat dienen. De NVRR zal zich de komende tijd beraden op de opvolging. We zullen dit bekijken binnen het bredere perspectief van de governance-structuur die toekomstbestendig moet worden gemaakt. Het bestuur zal in de ALV van vrijdag 24 juni met een voorstel hieromtrent komen.”


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.