Skip to main content

Goudvink – meelezers gezocht

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Goudvink – meelezers gezocht

De NVRR zoekt meelezers ter ondersteuning van de Goudvinkjury. In de maanden juli-augustus krijg je 3-4 rekenkamerrapporten ter beoordeling voorgelegd. Elk rapport wordt door 2 beoordelaars gelezen, die tot een gezamenlijke beoordeling komen. Op basis van die beoordelingen wordt de shortlist van genomineerde rapporten samengesteld. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.