Skip to main content

ALV vrijdag 24 juni 2022

Gepubliceerd op:
woensdag 29-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

ALV vrijdag 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni namen we tijdens de ALV met dank voor haar inzet afscheid van Jamilja van der Meulen. Jamilja gaf nog een toelichting op en beantwoordde vragen van de leden bij de Jaarstukken, waarna de leden de Jaarstukken goedkeurde.

Bij acclamatie werd Restlan Aykaç benoemd als nieuw bestuurslid. Restlan is lid van de rekenkamercommissie gemeente Epe en voorzitter van de rekenkamercommissie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf verder voorstellen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.