Skip to main content

Metadossier Jeugdzorg

Gepubliceerd op:
vrijdag 08-07-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Metadossier Jeugdzorg

Onder grote belangstelling is het NVRR-metadossier Jeugdzorg dinsdag 5 juli tijdens een webinar gepresenteerd. Het metadossier bevat de inhoud van meer dan 40 rekenkamerrapporten over de jeugdzorg, op een systematische manier gebundeld en ontsloten.
Het metadossier zelf is te raadplegen op metadossierjeugd.nvrr.nl.

Dit jaar wordt nog een NVRR-metadossier opgesteld over woonbeleid en over schuldhulpverlening.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.