Skip to main content

Aantal aanmeldingen DoeMee-onderzoek overtreft alle verwachtingen

Gepubliceerd op:
woensdag 17-08-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Aantal aanmeldingen DoeMee-onderzoek overtreft alle verwachtingen

Voor het DoeMee-onderzoek hebben zich meer dan 60 rekenkamer(commissie)s aangemeld. Aangezien een aantal voor meerdere overheden werkt betekent dit de deelname van 73 gemeenten, 7 waterschappen en 6 provincies. Dit zijn er veel meer dan de 60 waar we op hadden gerekend. Ook dit jaar hadden we een maximum gesteld en gold ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

De NVRR is verrast dat het DoeMee-onderzoek – na de kritische geluiden van vorig jaar – op zo’n grote belangstelling van de leden kon rekenen. Om zoveel mogelijk leden deel te kunnen laten nemen had het bestuur begin juli al besloten om naast de subsidie van BZK eigen middelen in te zetten. Aanmeldingen bleven echter binnen komen. Ondanks de extra middelen van de NVRR was er dus nog steeds een wachtlijst. PBLQ heeft vervolgens aangeboden een deel van de meerkosten voor haar rekening te nemen waardoor iedereen die zich voor half juli heeft gemeld alsnog mee kan doen. Goed nieuws waar we als NVRR blij mee zijn.
Uiteraard hebben we eerst met PBLQ besproken of ze zoveel extra deelnemers aan kunnen. Zij hebben ons verzekerd hier binnen de termijn organisatorisch toe in staat te zijn.

Ondertussen is ook de begeleidingscommissie gevormd. We hebben gestreefd naar een gevarieerde samenstelling van de commissie; grote en kleine rekenkamers, Randstad en periferie en verschillende expertises. De begeleidingscommissie bestaat uit:

  1. Avelien Haan (bestuur rekenkamer Westerkwartier);
  2. Edo Gies (bestuur rekenkamers De Stichtse Rijnlanden, Rivierenland en Oost-Nederland);
  3. Esther Fogl (bestuur rekenkamers Waddeneilanden, Smallingerland en Noordoostpolder);
  4. Harry Smeets (bestuur rekenkamercommissies Berg en Dal en Kempengemeenten);
  5. Jaap Wils (projectleider rekenkamer Rotterdam);
  6. Mara Damen (secretaris rekenkamer Dordrecht);

Edwin de Jong senior onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer is de secretaris van de begeleidingscommissie en het DoeMee-onderzoek. Hier is voor gekozen omdat de NVRR op dit moment zonder directeur zit die het onderzoek kan begeleiden. Edwin wordt hierbij secretarieel ondersteund door Ingeborgh Bezemer eveneens van de Noordelijke Rekenkamer.

De begeleidingscommissie is op dinsdag 2 augustus jl. voor het eerst (digitaal) samengekomen. Zij hebben de concept-vragenlijst van PBLQ  besproken. De begeleidingscommissie had veel waardering voor het werk van PBLQ. De begeleidingscommissie heeft de nodige suggesties voor verbetering van de vragenlijst gedaan. PBLQ heeft deze suggesties inmiddels verwerkt. Dat betekent dat het onderzoek zover gevorderd is dat de gegevensverzameling bij uw rekenkamer binnenkort van start kan gaan.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.