Skip to main content

Gezocht: ervaren onderzoeker voor NVRR-Metadossier schuldhulpverlening

Gepubliceerd op:
woensdag 17-08-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Gezocht: ervaren onderzoeker voor NVRR-Metadossier schuldhulpverlening

De NVRR zoekt een ervaren onderzoeker om een nieuw NVRR-metadossier op te stellen. In een metadossier wordt voor één onderwerp de belangrijkste onderzoeks-informatie uit rekenkamer-rapporten samengebracht, zoals onderzoeksvragen, normenkaders, aanpak, conclusies en aanbevelingen. Het onderwerp is schuldhulpverlening.

Voor het metadossier wordt gebruik gemaakt van het format in Excel dat al voor eerdere metadossiers is ontwikkeld. De opdrachtnemer analyseert de verzamelde rapporten op de belangrijkste overeenkomsten en (lokale) verschillen ten aanzien van de belangrijkste onderzoeks-informatie.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.