Skip to main content

Even voorstellen: Restlan Aykaç, bestuurslid NVRR

Gepubliceerd op:
woensdag 17-08-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Even voorstellen: Restlan Aykaç, bestuurslid NVRR

 1. Wie is Restlan Aykaç?
  Ik ben iemand die geïnteresseerd is in het openbaar bestuur. De rode draad in mijn loopbaan is het doen van voorstellen om als overheid beter te functioneren, op basis van onderzoek. Ik doe dat nu als senior onderzoeker, in dienst van de provincie Noord-Holland. Mijn overtuiging is dat we als samenleving baat hebben bij een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige overheid.
 2. Hoe ben je in de wereld van de rekenkamers terecht gekomen?
  Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zocht zes jaar geleden leden voor de rekenkamercommissie. Mijn interesse en de mogelijkheid om mijn kennis in te zetten voor een andere bestuurslaag dan de provincie maakten dat ik betrokken raakte in de rekenkamerwereld. Ik heb daar nu als voorzitter ontzettend fijne en leerzame omgeving. Het smaakte naar meer! Een jaar geleden ben ik dan ook  lid geworden van de rekenkamercommissie van de gemeente Epe, vanuit de nieuwsgierigheid hoe kleinere gemeenten omgaan met complexe onderwerpen als Jeugdzorg en Toezicht en Handhaving. Naar dat laatste doen we nu een onderzoek.
 3. Wat zijn je speerpunten als nieuw bestuurslid?
  De Wetsvoorstel Versterking decentrale overheden heeft, zoals bekend, gevolgen voor de waterschappen; die moeten een rekenkamer hebben. Ik zal de komende tijd dan ook bezig zijn met het helpen oprichten of het helpen omvormen van de rekenkamercommissies bij waterschappen, in samenwerking met de Waterkring. Met het oprichten of het omvormen alleen ben je er nog niet. Ik vind dat we als vereniging er ook aandacht voor moeten hebben dat vooral de nieuwe rekenkamers goed onderzoek kunnen doen. Daarvoor zullen wij cursussen organiseren.
 4. Wat vind jij belangrijk in het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers?
  Sowieso dat alle bestuurslagen een rekenkamer moeten hebben. Maatschappelijke problemen worden immers complexer, het controleren van het gevoerde bestuur idem. Rekenkamers kunnen nu, met meer bevoegdheden, de volksvertegenwoordiging helpen bij de kaderstellende en controlerende rol.
 5. Welke vraag die we niet hebben gesteld zou je graag willen beantwoorden? En wat zou je antwoord zijn?
  De niet gestelde vraag is welke rolopvatting ik zie voor de NVRR. Mijn antwoord zou zijn dat een sterke vereniging die met raad en daad de leden ondersteunt essentieel is in de rekenkamerwereld. Stimuleren dat de leden innovatieve methoden ontwikkelen, faciliteren dat de leden elkaar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen en behartigen van de belangen van de leden zodat deze goed worden toegerust om de functie als kritische spiegel te kunnen vervullen.

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.