• Home
  • Nieuws
  • Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-09-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 september 2022.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn met dezelfde onderwerpen, omdat immers heel vaak dezelfde vraagstukken op decentraal niveau spelen. We zien ook dat overheden steeds meer van elkaar (willen) leren. Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie op decentraal niveau, die met de metadossiers systematisch wordt gebundeld en ontsloten. De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers zelf, maar ook voor andere partijen die in het betreffende onderwerp geïnteresseerd zijn.

De kennis van rekenkamers in de metadossiers kan een helikopterview bieden op een beleidsterrein. Welk inzicht in het beleidsveld leveren al die rekenkameronderzoeken op? Zo verwachten we van een analyse op de metadossiers bijvoorbeeld te weten te komen welke vraagstukken door rekenkamers worden geadresseerd die onmogelijk op decentraal niveau kunnen worden opgelost.

Hierbij verzoeken we onderzoekers en onderzoeksbureaus om een offerte in te dienen voor een zogenoemde analyse van het metadossier jeugdhulp. Het metadossier bevat de aanpak, onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen van 44 rekenkamerrapporten tot en met 2020. Het metadossier is hier te raadplegen: https://metadossierjeugd.nvrr.nl/.

We verwachten van de onderzoeker dat deze aantoonbare kennis heeft van het beleidsveld jeugdhulp. Kennis van rekenkameronderzoeken is een pré. Opbrengst van het onderzoek is een rapport met een diepgaande analyse van de rekenkamerrapporten in het metadossier en aanvullend recent verschenen rekenkamerrapporten over de jeugdhulp, en een publicabel artikel. De looptijd van het onderzoek is van 1 oktober tot 1 december. Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 15 september ook op dat mailadres in te dienen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.