Skip to main content

Lies van Aelst nieuwe directeur NVRR

Gepubliceerd op:
woensdag 14-09-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Lies van Aelst nieuwe directeur NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuwe directeur. Lies van Aelst neemt de functie per 15 september a.s. over van Manon Fokke, die op 14 juni jl. werd benoemd als wethouder in Maastricht.

Lies van Aelst is al meer dan zes jaar werkzaam bij de Wethoudersvereniging, waarvan de laatste vier jaar als senior programmamanager. Daar heeft ze bijgedragen aan het uitbouwen en professionaliseren van de vereniging. Ze is lid van rekenkamer Vijfheerenlanden en van rekenkamercommissie De Bilt. Tevens is ze Statenlid in Zuid-Holland en plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten.
Vanuit haar ervaring zegt ze: “De spiegel die een rekenkamer voor kan houden helpt bij het leren over de effectiviteit en gevolgen van beleid. Bij een sterk decentraal bestuur hoort het organiseren van de eigen kritische spiegel in de vorm van rekenkamers”. Ze kijkt vol enthousiasme uit naar haar nieuwe rol van directeur: “Het belang van sterke rekenkamers wordt breed onderkend. Dit is een mooie basis voor de versterking van rekenkamers en een sterke NVRR die hierbij ondersteunt. Nu is het moment om door te pakken en rekenkamers in alle decentrale overheden te positioneren en (financieel) voldoende toe te rusten”.

De NVRR is content met het aantreden van de nieuwe directeur en kijkt uit naar de samenwerking en verdere professionalisering van de NVRR. Voorzitter Ans Hoenderdos: “Lies van Aelst heeft veel ervaring in het midden bestuur, kent het gemeentelijke bestuur van binnenuit en ze weet hoe een beroepsvereniging haar leden optimaal kan ondersteunen en faciliteren”.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.