Skip to main content

Hamerstuk!

Gepubliceerd op:
woensdag 14-09-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Hamerstuk!

Op 13 september heeft de cie BZK/AZ van de Eerste kamer besloten om het Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers op 27 september als hamerstuk te agenderen voor de plenaire vergadering. Het agendapunt werd in de commissie als eerste behandeld: kort en krachtig. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.